WB26 Psalm 34

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB26 Psalm 34

Door Paul Immanuel
Eén van mijn lievelingspsalmen is Psalm 34. David schreef deze Psalm toen hij op de vlucht was voor Koning Saul, die hij al jaren trouw had gediend en die hem nu uit jaloezie wilde vermoorden. David, in grote nood en doodsdreiging, probeert overal hulp te vinden: eerst bij zijn eigen vrouw, die een dochter is van Koning Saul, dan bij de geestelijke leider van die tijd, de Profeet Samuel, daarna bij zijn boezemvriend Jonathan, Saul’s zoon. Als ook die hem niet kan helpen vlucht hij naar de priester in Nob, die hem alleen maar brood kan geven en een zwaard. Dit kost deze priester en zijn collega’s later het leven! Zo ernstig en gevaarlijk was het voor David.

 

Ten einde raad vlucht David naar de vijand, die hij zoveel nederlagen heeft toegebracht, de Filistijnen. Ook hun held Goliath had hij verslagen. En nu gaat hij erheen om hulp. Dan hoort hij dat er over hem gesproken wordt: ‘Hé, dat is die David die tienduizenden (Filistijnen) heeft verslagen’. Plotseling realiseert hij zich wat een stomme zet het was om daar voor hulp te gaan. In een poging te ontsnappen, gedraagt hij zich als een waanzinnige. Hij ontkomt en verstopt zich in een grot. En dan eindelijk begint hij te zoeken naar wat God met hem voor heeft (1 Samuel 22:3). David was eindelijk in een stilte gekomen, in de grot, met het verlangen dat God zou gaan spreken. Hij was moe van zijn eigen oplossingen die niet werkten en begeerde God’s woord te ontvangen. En God sprak!! En God geeft hem instructies (vers 5).   Lees voor deze geschiedenis 1 Samuel 19:1-22:5

Wanneer wij in moeilijke tijden terecht komen, mogen we, moeten we (eerst) naar God toe. Hij is de enige die alle dingen weet en een goede oplossing kan bieden. Laten we eens zien wat David schrijft (BIDT) in deze dodelijke benauwdheid.

“2  Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig is zijn lof in mijn mond. 3  In de Here beroemt zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. 4  Maakt met mij de Here groot, en laat ons samen zijn naam verheffen.”
Dit is zo typerend voor David. In de meeste van zijn psalmen maakt hij God groot, dankt hij en geeft hij eer, ondanks zeer moeilijke situaties en problemen. Hier in levensgevaar, met een leger van Koning Saul op zijn hielen, schuilt hij bij God. Hoe? Door Hem te loven en prijzen. Vaak weten mensen niet hoe ze moeten schuilen bij God in tijden van nood. Dit is één van de wijzen die David ontdekt heeft:
“Ik wil de Here te allen tijde prijzen.” Doe het hardop, want David zegt ook: “..bestendig is Zijn lof in Mijn mond”.

Ook kiest hij om zich te beroemen in de Heer. Dat betekent dat hij God bovenaan stelt. Hij is tot de conclusie gekomen dat al het succes dat hij had als meest populaire man in Israël, die altijd succesvol in de oorlogen tegen de vijand was, hem helemaal geen hulp biedt. Hij staat alleen. De enige waarin hij zich kan beroemen is God, zijn God en Vader.

“5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.”
Zie je, hier schrijft hij hoe hij God’s hulp ging zoeken, toen zijn eigen wegen niet meer werkten – en onmiddellijk antwoordde God en redde hem uit de ellende. Bemoedigend naar iedereen die het wil horen jubelt hij dan, dat wie zijn ogen op God gericht houden, zullen stralen van vreugde en niet beschaamd zullen worden in hun vertrouwen op God!!

“7 Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 8 De Engel van de Heer legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 9 Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.”
David riep, God hoorde. Soms moeten we onze stem verheffen en roepen. Gewoon uit ons binnenste God aanroepen. Hij antwoordt altijd. Ik zei: ‘altijd’, niet ‘mijntijd’. God is een goede Vader. Bid en roep in geloof. Wanneer God iets laat zien dat je moet opruimen in je leven, doe het. En God antwoordt altijd.
Een leger is op zoek naar David om hem te doden, maar zijn belijdenis is dat de Engel van de Heer zich rondom hem legert. Jezus, de Koning der koningen, legert Zich rondom ons. Vergl. Psalm 18:30

God is goed, “ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden” (Psalm 46:2)! Juist als je in deze tijden van moeite God de Vader zoekt, proef je, smaak je, dat Hij goed is en werkelijk om je geeft – werkelijk krachtig is – absoluut  Koning der koningen is. Vol liefde en compassie is Hij voor mensen, in het bijzonder voor Zijn eigen kinderen.

Een lied zegt: “‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mij God; want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, ‘k zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.”
© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]