[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB28 Moederdag

Door Princess Annick Rooda

Hanna, moeder van Samuël, een geschenk van God, stond haar zoon terug af aan God (1 Samuël 1). Ze vertrouwde volledig op God ondanks wat er zich allemaal afspeelde in de tempel (wanbeleid van de priesters, overspel, afgoderij, etc.). Dit is te vergelijken met deze wereld die leeft zonder Jezus. Hanna richtte zichzelf op de beloften van God en niet op wat er zich in het natuurlijke afspeelde in de tempel.

God heeft beloften voor onze kinderen en Zijn woorden zijn ‘Ja en amen’. Alleen bij Hem kunnen wij rust vinden en wijsheid om onze kinderen op te voeden.

Als zeer gezegende moeder van een zoon Roy (24) en een dochter Kim (bijna 23), heb ik leren staan op de beloften van God voor hun. Vooral de laatste jaren van mijn leven. Ik dacht dat ik ze ‘losgelaten’ had als volwassen kinderen, maar toen wij ruim 41/2 jaar geleden naar Canada verhuisden, moest ik ze letterlijk in Gods hand achterlaten. Op de beloften van God gaan staan, hoe gaat dat? Door het Woord van God te geloven en ernaar te handelen!

Vraagje: heb jij deze ochtend voordat je het water uit de kraan dronk, het eerst getest? Heb je de zuurstof getest voordat je die inademde? en de stoel helemaal gecontroleerd voordat je erop ging zitten?
Als vanzelfsprekend gaan wij er vanuit dat het water en de zuurstof goed zijn en dat de stoel betrouwbaar is. Zo vanzelfsprekend zou het moeten zijn met het Woord van God. Gewoon geloven. Meer vanzelfsprekend nog want Psalm 19:7 zegt: “De wet van de HEER is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis van de HEER is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige”, Psalm 111:7  “De werken van zijn handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen,…”

Door Zijn Woord schiep God de aarde, en alles wat er op leeft (Genesis 1). We lezen in vers 2 dat “de Geest van God zweefde over de wateren”, maar de Geest was aan het wachten op het Woord. De Geest deed niets totdat het Woord vrijgezet en uitgesproken werd. De Geest verbond zich met het Woord en voerde het uit!
Het Woord van God kwam en God zei: “Er zij licht, en er was licht”. God zei: “Laten er sterren zijn en de sterren kwamen,…”,  hetzelfde gebeurde met de dieren, gewassen en mensen.
Alles wat God zei gebeurde ook!

We kunnen God dus geloven, dat als Hij iets spreekt, dat Woord ook moet doen waarvoor Hij het gezonden heeft. Het moet Zijn doel volbrengen. Als God geen Woord had gesproken, hadden wij hier nooit vanaf geweten, we waren hier niet eens geweest!
Lees Jesaja 55:11, waar Hij zegt dat Hij Zijn Woord uitvoert, “… alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet leeg tot Mij weerkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend”.
Het woord van God is gevuld met iets heel krachtigs! Met voorspoed. Voorspoed? Iets goeds dat gaat gebeuren, bv. rijkdom, niet alleen in financiën, maar ook in gezondheid, een goed leven, vrede,… dat is ook rijkdom!
“het zal niet leeg tot Mij weerkeren … maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend”. Het woord van God heeft inhoud, het heeft een doel: bv. om te genezen, vrij te zetten, op te bouwen, te herstellen, te verbinden etc…
Net zoals een glas water: De inhoud is water en dit water dient ergens voor namelijk om de dorst te lessen.
Als we nu weten/ beseffen dat er een inhoud in dat Woord is. Dan mogen we ook weten dat wanneer we  het uitspreken, het die inhoud ook zal voortbrengen. Geloof + Actie geeft resultaat!
Zoals Jacobus zegt: “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.”

Onze komst naar Canada was een roep van God. Hier kwam de ommekeer voor mij … van vragen naar de beloften van God voor de kinderen ging ik staan op deze beloften!
Ik zei tegen God: ‘Heer, U wilt ons in Canada hebben, dan zal U voor de kinderen moeten zorgen’. Ik was me bewust van het verbond met God de Vader door het bloed van Jezus. Daardoor ben ik een aangenomen dochter, erfgename van de Allerhoogste, erfgename van al Zijn beloftes in Zijn woord.
Ik proclameerde Jesaja 54:13 en nog meer teksten. En hoe meer ik deze teksten uitsprak, hoe zekerder ik werd van God’s Hand op hun leven. Maar ook voor het plan dat Hij met hun heeft. Er is geen twijfel meer voor mij dat zij niet volledig in hun levensbestemming zullen wandelen. God sprak al herhaaldelijk tot mij als ik meer moest bidden, dit bleek altijd nodig te zijn in bepaalde situaties. Gods woorden zijn ‘Ja en Amen’.
Lieve moeders, wat een kado van God en niet alleen op moederdag maar voor elke dag.

Een hele fijne dag gewenst als moeder, als dochter, als echtgenote, als kind en dochter van God.
Princess Annick Rooda ook namens Paul

Een paar teksten om te proclameren: Psalmen 147:12,  Psalmen 102:28,  Spreuken 20:7

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]