WB29 Vragen

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB29 Vragen

Door Paul Immanuel

Wat doe je als je ergens niet over wilt praten? Je begint over iets anders. Simpel toch. Of, je stelt een bepaalde vraag, waarvan je weet dat het gegarandeerd een geweldige discussie oplevert, waardoor je niet meer over het ‘hot item’ hoeft te praten. Paulus gebruikte deze truc op een slimme wijze, toen hij werd aangeklaagd door de Joodse leiders, voor de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Hij stond terecht voor de Romeinse Gouverneur, met als aanklagers de Sadduceeën en Farizeeën, de Joodse leiders van die tijd. Paulus wist dat de Farizeeën wel geloofden in engelen en de opstanding van de doden en de Sadduceeën niet. Verdeel en heers dacht hij en begon zijn verdediging voor de gouverneur met te zeggen dat hij terecht stond vanwege zijn geloof in de opstanding van de doden. Een enorm gevecht ontstond tussen de twee groepen, zodat de meeting beëindigd moest worden. Het gevaar was voor even geweken Handelingen 22:30-23:10.

Hetzelfde gebeurt als mensen niet de goede boodschap van de redding door Jezus Christus willen horen. Diep in hun hart weten ze vaak dat het waar is, maar ze willen niet de consequenties van die wetenschap dragen. Ze willen niet de vrijheid van hun eigen vrije wilskeuze opgeven, maar gewoon doen wat ze zelf leuk vinden. In dergelijke gesprekken, en helaas gebeurt dat vaak, beginnen ze de standaard rookgordijn vragen te stellen: ‘ja maar hoe zit het dan met mensen in de jungle die nog nooit van Jezus hebben gehoord?’ ‘Nou’, kan je antwoord dan zijn, ‘daar wil ik later best wel eens antwoord op geven, maar voor nu is het voor jou belangrijk te weten dat jij het nu wel gehoord hebt en daardoor verantwoordelijk bent geworden voor die kennis!’ Met andere woorden, hij kan nooit meer zeggen dat hij het niet geweten heeft.

Weet je, geloven in God heeft werkelijk consequenties voor de manier waarop je leeft. Je leven gaat radicaal veranderen. Als je dat zo niet beleeft of beleefd hebt, moet je je toch eens serieus achter de oren krabbelen, en afvragen in hoeverre geloof niet een ‘gewoonte’, ‘sociale bezigheid’ of ‘religie’ is geworden.
Niemand kan toch lid worden van een voetbalclub en mee willen doen met wedstrijden, en vervolgens gewoon niet komen opdagen op de trainingen, omdat hij daar geen zin in heeft. Ook kan hij tijdens een wedstrijd, als hij per ongeluk toch wordt opgesteld, niet de bal tijdens het spel met de handen oppakken en in het doel gooien (wat niet toegestaan is). Je wordt lid, dus er zijn spelregels waar je je aan moet houden.

Het boek de Da Vinci Code van Brown is zo’n boek dat weer eeuwen oude discussie punten naar boven haalt om mensen af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Het probeert Jezus in diskrediet te brengen en de Bijbel als onbetrouwbaar mensenboek te bestempelen. Het lijkt alsof dit nieuw is, maar dat is het niet. En eigenlijk is het schitterend. Hier in Amerika is het op de radio, TV en in andere media volop aan de orde en krijgen Christenen volop, werkelijk volop de kans het evangelie te verkondigen!! De tegenstander van God, de duivel, probeerde onrust en verwarring te zaaien door dit boek en de film. Het tegendeel gebeurt nu.

En wat betreft die vragen, laten we die naast de verkondiging van Jezus Christus, die de enige Redder en Verlosser van de zonde is, ook beantwoorden. Maar onthoudt altijd dit: als je een antwoord niet weet, wijs dan opnieuw naar het kruis, waar Jezus stierf voor onze zonde, en dat Hij op de derde dag opstond uit de dood. Leg dan uit, dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om persoonlijk een keuze te maken, om aan God de zonden te belijden en vergeving te vragen van Jezus Christus. Geen keuze is ook een keuze!
“Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) gegeven heeft (tot in de dood), opdat eenieder die in Hem (Jezus) gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft….wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren zoon van God.” Johannes 3:16 en 18

Het leven is zo kort en onverwacht soms, zoals gisteren vlak bij ons huis weer bleek. En had hij een keuze gemaakt voor Jezus, die ook voor hem gestorven was?? Hij wist het, hij was een vriend.
Laten we het evangelie blijven verkondigen als nummer 1 prioriteit. Daarnaast mogen we ons verdiepen in vragen, en na de simpele verkondiging eventueel oprechte vragen beantwoorden. Maar laat je niet meeslepen in eindeloze discussies. Je hoeft jezelf niet te bewijzen door die discussies te ‘winnen’. Verlies liever de discussie en win de mens.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]