[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB30 Misleidingen (WOII)

Door Paul Immanuel

In de WOII was Hitler een type beeld van de duivel in mijn opinie. Hij was een top communicator en misleider. Ik geloof werkelijk dat het waar is dat veel Duitsers niet wisten wat er zich werkelijk afspeelde, bv. met de Joden. Een grote truc die Hitler uithaalde was zich voor te doen als de redder van het duitse volk. Iedereen werd een baan beloofd en een auto (vandaar VOLKSwagen = auto van het volk). Hij legde ook een geweldige infrastructuur aan in Duitsland, maar wel met andere bedoelingen dan wat het volk dacht.
Ook misleidde hij de internationale leiders. Chamberlain, de toenmalige premier van Groot Brittagne, bezocht Hitler vanwege de onrust in Europa over de dingen die in Duitsland gebeurden. Hitler verzekerde hem toen dat hij niets slechts in de zin had en alleen het Duitsland van vroeger wilde herstellen. Dit betekende het ‘terugnemen’ van landen zoals Oostenrijk. Opgelucht haalde Europa en de wereld adem toen Chamberlain met een door Hitler ondertekend verbond terugkwam in Groot Brittagne. Niemand bereidde zich echt voor. Niet lang daarna stond de wereld in brand…..

Ik zie in dit voorbeeld een perfect beeld van het werk en het doel van de duivel. Geloof jij dat er een duivel is Paul? Nee.., ik weet het zeker. Geloven betekent dat je weet dat iets zo is of gaat komen, zonder dat het zich nog manifesteert. Ik GELOOF dat ik naar de hemel ga. Ben ik er al? Nee, maar ik weet wel absoluut zeker dat ik er na mijn dood kom. Ik WEET echter dat de duivel er is, want ik zie nu al voortdurend zijn werken om mij heen. De Bijbel zegt er ook voldoende over.
De duivel is een misleider, zegt de Bijbel, die voortdurend de mensen wil misleiden. Waarom dan? Simpel, hij wil niet dat mensen een relatie hebben met God, genezen worden en in (rechtvaardige) voorspoed leven en naar de Hemel gaan voor eeuwig leven (lees bv 1 Johannes 1 en 2 over misleidingen). Hij wil dat mensen bestolen, gedood en vernietigd worden Johannes 10:10. Hebben we dat beeld niet bij Hitler gezien?

Om dat te bereiken kan je zijn trucs samenvatten in een aantal strategieën:
Mensen laten geloven dat hij, de duivel niet bestaat (en de hel). Als er geen duivel en hel is, is er ook geen oordeel en is er dus ook geen consequentie voor zonde.
Mensen misleiden en laten denken en geloven dat Jezus niet bestaat. Of mensen laten geloven dat Jezus niet de enige weg tot de Vader is, maar dat er talloze wegen zijn. Wat je zelf maar wilt.
Mensen laten geloven dat de Bijbel zomaar een boek is, geschreven door (goedwillende) mensen. Gevolg is dan dat andere bronnen net zo gezaghebbend zouden zijn als de Bijbel zelf.

Het boek van Brown, de Da Vinci Code, gebruikt deze taktieken volop. De Bijbel wordt als enige gezaghebbende bron van God onderuit gehaald en in twijfel getrokken, andere geschriften worden erbij gehaald, die Bijbels klinken maar het niet zijn. Ook wordt de Persoon en het werk van Jezus Christus vervormd en bespot, bijvoorbeeld door voor te schilderen dat Jezus lust zou hebben gehad naar een vrouw. Dit alles wordt gestoken in een (zogenaamd) wetenschappelijk jasje, waarvan (ook niet Christelijke) experts duidelijk stellen dat het niet accuraat is.

Paulus is zo lekker radicaal in Galaten 1:6-10. Hij zegt daar dat diegenen die een ander evangelie verkondigen dan dat geschreven staat in de Bijbel (zijn eigen brieven), vervloekt is. Dat is letterlijk waar, want je volgt dan een andere god en je hebt dan geen verlossing van je zonde; de vloek door die zonde werkt dan nog steeds in je leven.

Neem gerust van mij aan dat Jezus geen kinderen had en geen relatie aangegaan is en gewoon, zoals de Bijbel zegt, gestorven is aan het kruis, na drie dagen is opgestaan en zich getoond heeft aan de apostelen en een aantal vrouwen en aan  meer dan 500 MANNEN (vrouwen niet geteld). Daarna is Jezus na 40 dagen opgevaren, opgestegen naar de Hemel naar de Vader, waarbij op z’n minst alle 11 apostelen aanwezig waren als getuigen. Hoezo in Frankrijk wonen met een vrouw en kinderen…..maak het nou een beetje….
Op 1 na alle apostelen zijn vermoord om dit getuigenis: Jezus en die gestorven en letterlijk opgestaan uit de dood. Als dit een leugen was, dan was het een goed moment geweest dat te herroepen toen er een mes op hun keel stond.
Lieve mensen laten we dicht bij het betrouwbare Woord van God blijven staan en onze ogen vast gericht houden op Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan uit de doden. Door wie wij de vergeving van zonden hebben.
Als je vragen hebt, stel ze dan gerust! Gods vrede en zegen.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]