WB32 God’s Heerlijkheid -2

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB32 God’s Heerlijkheid -2

Door Paul Immanuel

De laatste brief sprak ik over 2 Korinthiërs 3:18, waar God zegt dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderen en mogen veranderen, wanneer we leven als een kind van God. Het is heel belangrijk dat we het kunnen accepteren dat dit ook werkelijk God’s wil is voor ons leven; dat God werkelijk wil dat we al hier op aarde beginnen te delen in Zijn heerlijkheid (engels: ‘glory’).

Het doel van de duivel is om de kroon op God’s schepping zoveel mogelijk schade toe te brengen. De mens is God’s trots en de kroon op Zijn scheppingswerk. Terecht zei Hij dat het zeer goed was toen Hij de mens op de zesde dag geschapen had Genesis 1:31. De duivel wil daarom niet alleen alles wat God doet of gedaan heeft ongedaan maken, maar hij wil het zelfs omdraaien. God schiep ons gezond, de duivel wil ons ziek maken Handelingen 10:38; God schiep ons om eeuwig op aarde te leven Genesis 2:9 & 3:22, de duivel heeft door de zonde van de mens dood gebracht Johannes 10:10a. God schiep de mens om in alles genoeg en zelfs overvloed te hebben Genesis 1:28, Psalm 23:5,6, Johannes 10b, de duivel brengt armoede en nood, hij is de dief. God schiep de mens om te delen in Zijn heerlijkheid en ervan te genieten, immers Hij schiep ons naar Zijn beeld en gelijkenis Genesis 1:26-27, de duivel brengt schaamte Genesis 3:7,10 en probeert waar mogelijk de mens te verminken in ziel, door tot zonde te verleiden of door toedoen van anderen.

Wanneer we nu een goed beeld krijgen van dit patroon en gaan zien dat God door en door goed is en dat Zijn grootste wens voor ons is dat we volledig deel hebben aan Hem, wordt het eenvoudiger om het ook werkelijk te gaan verwachten en ontvangen. Daarom dat ik kort heb laten zien wat het doel van de duivel is. En ja, natuurlijk, mensen zijn de grote boosdoeners, omdat zij zelf de beslissingen nemen om dingen te doen. Maar de inspiratie en aandrijving daartoe komen van de duivel. Wanneer we dat goed begrijpen en zien, wordt het zoveel eenvoudiger om van God te gaan verwachten dat Hij ons juist het tegenovergestelde van al dat negatieve wil geven. Hij is immers God en schiep alles volmaakt, toch? Natuurlijk!! Halleluja. Ik wordt hier echt zo enthousiast over, temeer omdat ik het om me heen zie in het leven van mensen en niet te vergeten in onze eigen levens.

God is bezig verkeerde ideeën en theologieën af te breken en die te vervangen door Zijn eigen theologie. En nee, natuurlijk is niet alles fout, maar wij hebben meer nodig (charismatischen, protestanten en katholieken). De wereld hongert naar echtheid en naar een openbaar worden van Gods kinderen. Dat wil zeggen dat de wereld, door de kinderen van God zal gaan zien wie God werkelijk is.
Als ik allerlei rare dingen zou doen die ik niet van mijn vader heb geleerd, geeft dat een raar beeld van mijn pa. Mensen zullen zich dan afvragen wat voor een man dat is. Als ik daarentegen heel goede dingen doe en me goed gedraag, zullen mensen zeggen: ‘nou, die is goed opgevoed, ik wil die vader wel eens ontmoeten’.

Deze wereld is vol pijn en verdriet en God heeft een oplossing voor elk probleem. Hij kan en wil wonderen en tekenen doen. Hij wil Zichzelf laten zien. Maar hoe dan? Door zijn kinderen, jij en ik….. God is koning….dan ben ik een prins. Een prins is een afstraling van zijn vader, de koning. Hij is niet de koning zelf, maar de afstraling. Alles wat hij is aan koninklijke heerlijkheid en waardigheid is vanwege zijn vader de koning.
Zou dat dan ook zo kunnen zijn in God’s Koninkrijk? Zou dat dan ook kunnen gelden voor God’s kinderen? Het hangt ervan af of wij het willen. Bhuddha’s vader was koning. Omdat Bhuddha het lijden zag, legde hij alle waardigheid van een prins af….hoe nobel dat ook bedoeld was, het loste niets op.

Jezus legde Zijn koninklijke waardigheid af….helemaal…en werd een zoon op aarde….en werd gemarteld en tot het uiterste vernederd….afschuwelijk….en het geeft een oplossing voor ieder die het wil. Jezus stond op uit de dood en leeft….en wij met Hem wanneer we Hem aannemen. Door deze daad heeft Jezus de weg vrijgemaakt, dat we weer kunnen gaan lijken op God de Vader. Wanneer dat gaat doorbreken in de Christenen, zal een geweldige opwekking uitbreken in de westerse wereld. God zal dan gezien worden en verheerlijkt worden, door het leven en werk van ‘gewone’ christenen hier op aarde.

Lees Psalm 24:7-10. Het roept de Christenen op om de Koning der Heerlijkheid (engelse vertalingen: ‘glory’, net als in de Willibrords Vert.) binnen te laten. Christenen, opent de poorten, opent de ingangen van uw hart! Open je hele wezen en vergeet de aloude tradities (‘aloude ingangen’). ‘Ja maar Paul….’  En bid dan dit als je wilt en durft: ‘Vader, ik wil alles van U ontvangen wat U mij wilt geven. Ik vertrouw U. Ik laat de tradities los, maar wil alleen maar ontvangen wat van U is. Alles. Onderwijs mij en neem blindheid weg, waar ik blind ben. In Jezus naam. Ik houd zielsveel van U, mijn Redder en Verlosser, Pappa Vader.’ Blijf zo’n gebed bidden en God vragen!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]