WB34 Op wie wil je lijken?

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB34 Op wie wil je lijken?

Door Paul Immanuel

We zijn bezig met een serie over God’s heerlijkheid die op Zijn kinderen rust, maar waarvan Hij ook verlangt dat het meer en meer zichtbaar en merkbaar, ofwel sterker wordt in het leven van Zijn kinderen. Psalm 8 zegt, zoals we zagen in WB33, dat God ons bijna goddelijk heeft gemaakt, iets dat Hij van geen enkel ander soort schepsel zegt!! Twee grote verschillen met engelen zijn bijvoorbeeld dat de mens een vrije wil heeft en door God is aangesteld over de aarde en het dieren – en plantenrijk. Engelen kunnen kiezen, maar als ze kiezen God één keer niet te gehoorzamen heeft dat onmiddellijk tot gevolg dat ze uitgeworpen worden. Wij mensen kunnen echter terugkomen, belijden en vergeving ontvangen!

Op wie willen we lijken? Willen we lijken op God die ons geschapen heeft of op de duivel; willen we lijken op de Schepper of op dat schepsel wiens enige doel verminking en vernietiging van mensen is?

“Want Zijn (God’s) onzienlijke dingen (wie Hij is etc.) worden, van de schepping van de wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid,…” Romeinen 1:20 SVV.
Door de schepping kunnen we Zijn enorme kracht zien (hoe kan je bijvoorbeeld een heelal scheppen zonder oneindige kracht) en Zijn Goddelijkheid (in het bijzonder zichtbaar in de mens, maar ook in de schoonheid en pracht van bloemen, bergen, enzovoorts). Dit laat dus weer zien dat, ook al heeft de zonde veel kapot gemaakt in mensen (een doorgaand proces als het niet omgedraaid wordt), dat toch nog een stuk van God’s heerlijkheid (= Goddelijkheid) zichtbaar is. Maar dan:
“22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij (v21,25, mensen die God en Zijn waarheid afwijzen) dwaas geworden; 23 En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.” Romeinen 1:22-23
Wat zegt deze tekst? Wanneer mensen God en Zijn waarheid loslaten, gaan ze automatisch iets anders aanbidden. Bewust of onbewust. Wanneer mensen het Woord van God, de Waarheid loslaten, maken ze zichzelf daarmee tot God. Immers de mens begint dan zelf te bepalen wat goed en kwaad is (hoe heette die boom in de hof van Eden, waarvan de mens niet mocht eten ook al weer?). Wie de mens dan feitelijk begint te dienen is zichzelf en een ander SCHEPSEL, de god van de zonde: de duivel….en begint er langzaam maar zeker meer op te lijken (jakkes).

Gelijk de Psalmist schrijft: “Hun (Israël destijds, en nu iedereen die dat kiest) afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; 5  zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, 6  zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, 7  hun handen, maar zij tasten niet; hun voeten, maar zij gaan niet; zij geven geen geluid met hun keel. 8  Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt.” Psalm 115:4-8      En:   “20 zij verruilden hun Eer (Glorie, Heerlijkheid) tegen het beeld van een rund dat gras eet. 21 Zij vergaten God, hun Verlosser,…” Psalm 106:20-21a.
Je gaat lijken op de verderver als je God loslaat en afgoden gaat dienen. Lees verder in Romeinen 1 en het eerste gedeelte van Romeinen 2: ondermeer de sexuele perversie als gevolg van het loslaten van God’s waarheid. De oprichting van een politieke partij in Nederland die pedofilie en pornografie wil legaliseren…
Wordt het niet steeds duidelijker voor ons dat we werkelijk graag op God de Schepper wil lijken!! Wordt het verlangen om meer en meer te veranderen naar Zijn beeld niet groter en groter? Welt het niet op diep van binnen, om ook kleine zondetjes en kleine afgoderijtjes te belijden en ermee af te rekenen? Dat is ook deel van het proces om meer op God te gaan lijken. Dat is deel van het proces om meer en meer van God’s glorie en heerlijkheid in ons leven te ontvangen. Niet een heerlijkheid dat ons alleen maar als een mooi kledingstuk bedekt, maar als een schoonheid, heerlijkheid die van binnenuit naar buiten schijnt.

Waarom schrijf ik deze dingen? Om mensen te veroordelen? Nee, gevoelens van veroordeling komen van de duivel. Die veroordeelt! God (de Heilige Geest) overtuigt van zonde Johannes 16:8. Wanneer iemand zich veroordeeld voelt, is dat omdat de Heilige Geest hem overtuigt van (een) zonde en dan de duivel er onmiddellijk bij is om hem te veroordelen. Veroordeling stoot mensen vaak af of verhardt ze. Overtuiging en schuldgevoel kan mensen leiden tot bekering en zondebelijdenis. God neemt dan onmiddellijk de zonde weg en reinigt je. Zonder een zonde of fout, is er dan ook geen reden meer voor schuld.

Dat is de passie die God in ons hart heeft gelegd. We willen mensen helpen een verlangen te krijgen op God te lijken en een rein en zuiver leven te hebben voor Hem. In dat proces van toewijding neemt Zijn heerlijkheid, Zijn glorie in ons leven toe: “En wij allen, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid (een proces dus), als van de Geest van de Heer” 2 Korinthen 3:18.
Mensen zullen dat gaan herkennen en zullen bijvoorbeeld gaan vragen waarom je zo blij bent, of waarom je zo’n vrede hebt. Een jonge vrouw vertelde ons hoe mensen van haar verslaafden-hulpgroep onmiddellijk aan haar zagen, zonder dat ze wat verteld had, dat ze vrij was en dat ze diepe vrede en vreugde had. Ze wisten niet eens dat God haar had genezen en aangeraakt in het weekend ervoor!
Dit is ook God’s passie voor jou. Wat een eer dat Hij wil dat we meer en meer op hem gaan lijken.
Wat een eer Heer Jezus!
Daarom schrijf ik. Daarom arbeiden Annick en ik in God’s Koninkrijk.
We houden van je

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]