WB36 Volharden

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB36 Volharden

Door Paul Immanuel

Want wij hebben volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen wat God beloofd heeft.” Parafrase van Hebreeën 10:36 En “‘Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen’. En zo, door geduld te oefenen, heeft Abraham het beloofde verkregen.” Hebreeën 6:14-15 En “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen [hopen is hier: zeker weten door het geloof, zie 11:1] onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar achtgeven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” Hebreeën 10:23-24

Om te volharden moet je eerst iets hebben waarin je kunt volharden. Dat blijkt uit de laatste tekst hier. We moeten een belijdenis hebben, iets waarin we geloven, iets wat we ook uitspreken (belijden, belijdenis! Ik heb nog nooit iemand een belijdenis zien doen zonder op z’n minst iets hardop uit te spreken). Vervolgens moeten we dat dan vasthouden. We moeten in die belijdenis blijven volharden. Ben jij bijvoorbeeld wel eens ergens vals van beschuldigd? De meesten van ons blijven dan aan hun waarheid vasthouden en zullen weigeren iets anders uit te spreken dan wat de waarheid is. Dat is toch zo he? Die houding moeten we ons ook aanleren wanneer het gaat om de beloftes van God! Maar, hoe kan ik de beloftes van God dan kennen? Wel, het Woord van God staat er vol van….lees met ‘nieuwe ogen’ en een ‘nieuw denken’ en je zult meer en meer van die beloftes gaan leren zien.

Abraham had geduld en volharding nodig om het beloofde te verkrijgen. Deze twee eigenschappen werken samen. Hij wist wat de belofte was: een zoon bij zijn vrouw Sarah en een land voor het volk dat uit zijn zoon zou voortkomen en nog veel meer. Hij moest 25 jaar wachten voordat zijn zoon er eindelijk kwam? Maar tijdens die reis naar het krijgen van de belofte, zijn eigen zoon, zegende God hem wel met van alles. Het was geen ‘droge’ reis tot aan de vervulling.

De laatste weken hebben we veel gesproken over de heerlijkheid, de glorie van God die meer en meer openbaar wordt op aarde. God heeft belooft dat de heerlijkheid van God en de kennis van de heerlijkheid van God de aarde zal bedekken, zoals de wateren van de zee de bodem bedekken. Wauw. Wanneer we dat lezen moeten we maar gauw eens gaan bestuderen wat dat dan inhoudt. Wat houdt die glorie dan in? Is het echt waar dat God mij daar ook persoonlijk in wil betrekken? JA! God is geen God van de massa alleen, ik geloof dat Hij in de eerste plaats een persoonlijk God is, die geïnteresseerd is in het individu.

Lees nu Colossenzen 1:27 eens: “Ons heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder (IN) u, de hoop van [op] de heerlijkheid.” Toen ik dit voor het eerst in dit daglicht zag werd ik zo enthousiast. Wauw. God heeft altijd al willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid, de glorie is van HET GROTE GEHEIMENIS! G-o-d  w-i-l  b-e-k-e-n-d-m-a-k-e-n  wat de heerlijkheid, de glorie, de overvloed is van het geheimenis… HIJ WIL nog steeds!

Wat is dan dat geheimenis waar Paulus geregeld over spreekt? Wel, dat staat in de rest van het vers:
Christus IN u. Er staat niet ‘onder u’, maar IN u. Het grote geheimenis is dat Christus Zelf in ons wil leven. Overweldigende gedachte is dat, of niet. Helaas hebben we eeuwenlang alleen dit uit de tekst gehaald, hoewel de Bijbelvertalers, zoals u ziet, het afgezwakt hebben. Er staat namelijk nog meer: “de hoop der heerlijkheid”. Christus, als Hij in ons leeft, geeft ons toegang tot Gods heerlijke beloften, Gods heerlijkheid, die Hij nu al op aarde wil uitwerken en wil geven in Zijn kinderen. Een van die beloften is dat Hij ons belooft te zullen genezen. Dat is een heel apart onderwerp, maar hartstikke waar: “Door Zijn striemen is ons genezing geworden.” Er zijn allerlei beloften dat God ook financieel voor ons wil zorgen. Ik bedoel daarmee niet dat we op onze luie … moeten gaan zitten en dan God moeten vragen te voorzien natuurlijk.

Toch komen we dan soms in tijden terecht waar er niets lijkt te gebeuren en we de neiging hebben teleurgesteld en ontmoedigd te raken. Das begrijpelijk, maar trap er niet in. Ga terug naar de beloftes, ga terug naar het Woord van God. Ga niet met God vechten, alsof Hij degene is die het allemaal tegenhoudt. Ga Hem prijzen en danken voor de vervulling van de belofte. Gebruik het Woord van God om hardop de beloftes (belijdenis van ons geloof) te spreken. Volhard, vast in geloof, wetende dat God niet kan liegen en een goede God is. Gods zegen!
Paul Immanuel Rooda, op m’n nieuwe Apple laptoppie waar ik een aantal jaren voor heb geloofd en gebeden!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]

[/column]