WB37 Getuigen

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB37 Getuigen

Door Paul Immanuel
“Indien u door de Naam van Christus smaad lijdt, bent u zalig [bent u gezegend], omdat de Geest van Heerlijkheid [glorie] en de Geest van God op u rust.” 1Petrus 4:14
Hoe gaan we ermee om als er over ons kwaad wordt gesproken of als mensen over ons roddelen. Deze tekst gaat specifiek over deze situatie vanwege het feit dat je Christen bent. Als dat jou nooit is overkomen zou je je haast moeten gaan afvragen of mensen je wel herkennen als Christen. Ben je herkenbaar? Kom je uit voor je geloof in Jezus Christus? Kunnen mensen in je doen en laten in het dagelijkse leven merken dat je Christen bent?
Dit soort rechtstreekse vragen steken soms een beetje. Ik vroeg mezelf van de week af of al mijn buren al weten wie ik ben en of ze van mij al gehoord hebben dat Jezus de enige weg is om tot de Vader te komen; de enige weg om eeuwig leven te ontvangen. Oeps….nee! Werk aan de winkel dus.

 

We zullen meer en meer de mensen moeten vertellen van een levende God. Niet van een ‘stoffige kerkbankjes God’, maar van een God die om ons geeft, ons helpt en tot ons spreekt. Niet een religie-God, maar een relatie-God. Getuig en vertel wat God in je eigen leven heeft gedaan, hoe situaties of problemen door God zijn veranderd. Vertel van de nieuwe dingen die God aan het doen is over de hele wereld, zoals genezingen, opwekkingen enzovoorts.
En ja, dan kan je tegenstand krijgen. Sommigen zullen over je praten of je negeren en soms zijn dat zelfs Christenen… Maar wat schitterend dat hier in het vervolg van het vers staat dat we gezegend zijn wanneer dat gebeurt. Dat is een speciale zegen, die alleen diegenen krijgen die zich in die situatie bevinden. Een poos geleden las ik een kort gedeelte van Mattheus voor aan een vrouw die haar man had verloren. Daarin staat “gezegend zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Mattheus 5:4 Dat is een speciale zegen en vertroosting die alleen zij die (bv.) een geliefde hebben verloren zullen kunnen ontvangen. Nu nog, een half jaar later, spreekt ze erover hoe dat gedeelte haar gezegend heeft.
Nu, als mensen over ons roddelen en kwaadspreken, bedenk dan dat we gezegend zijn. Ook daardoor ontvangen we zegen van God. Verder staat er dat de Geest van Heerlijkheid op ons rust. Wanneer we met Christus wandelen en getuigen van Hem, rust de Geest van Heerlijkheid op ons en neemt naar mijn mening toe. God eert en beloont hen die van Jezus getuigen. Zoals we gelezen hebben in de vorige weken, betekent dit dat we meer en meer gaan lijken op Jezus!

“Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.” Vers 14b van de SVV
Dit tweede gedeelte staat niet in de NBG. Wat me zo treft is dat God persoonlijk bij ons betrokken is. Wanneer mensen over ons kwaadspreken en roddelen, doen ze dat dus ook over God zelf, immers Hij is onze Vader. God vereenzelvigt Zichzelf met ons. ‘Wat ze jullie aandoen, doen ze Mij aan’, zegt Hij als het ware. Dat zien we ook zo treffend in Handelingen 9, waar Paulus door God tot de orde wordt geroepen en zegt: “Saul, Saul, waarom vervolg jij Mij?” Vervolgde Saul God? Wel, hij vervolgde de Christenen op gruwelijke wijze. Maar God vereenzelvigt Zichzelf met de Christenen.

Stop niet met getuigen, maar vermeerder het. Heb geen medelijden met jezelf als mensen over je roddelen, maar vergeef ze en zegen ze. Toen Jezus aan het kruis hing zeiden ze zelfs over Hem dat Hij daar hing, omdat Hij tegen God gezondigd had. Ze spotten met Hem door Hem uit te dagen nog eens een wonder te doen en van het kruis af te komen. Vroeger of later zal God je rechtvaardigen, en zelfs indien niet: je bent zeer gezegend en de Geest van Heerlijkheid rust op je en neemt toe. Gebruik die zegen om die personen te zegenen, zodat je jezelf beschermt tegen kwetsing, en vergeef…en dan…blijf doorgaan met getuigen en met een krachtige Christen te zijn die weet waarvoor hij staat.

Gods zegen toegebeten over de smaad lijders! Gods zegen voor deze week en probeer iemand te bereiken en met ze te bidden!
© 2006  Alive and Well Ministries       
info@www.alive-and-well.org

[/column]