WB38 Autoriteit van de Christen -1

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB38 Autoriteit van de Christen -1

Door Paul Immanuel
Het antwoord op vele vragen over het leven en over de Christen begint vaak bij Genesis, de schepping van de mens. Prachtig vind ik dat. Zo ook m.b.t. het onderwerp van deze en komende brieven: “de autoriteit van de Christen”. Dit wordt weer een mini serie en ik ben van mening dat het een bijzonder belangrijk onderwerp is. Ons dagelijks leven is vol met het omgaan met goede en verkeerde autoriteiten. Een voorbeeld van goede is de politie, of voor de soldaat de officier. Op school hebben we bijvoorbeeld te maken met de autoriteit van leraren. Afhankelijk van wat je doet op een zeker moment van de dag, heb je te maken met je eigen autoriteit en dat van anderen. Overigens is het een cultureel gegeven in Nederland dat we autoriteit niet als bijzonder prettig ervaren. Dat heeft zijn weerslag ook op kerken en gemeenten. Onderwerpen aan gezag is een gevoelig onderwerp. Deze serie gaat hier niet echt op in, maar wil juist een Bemoediging zijn om de goede strijd te strijden, om te realiseren dat er iemand anders is (de duivel) die ons leven wil terroriseren, maar waartegen wij weerstand moeten bieden, vast in geloof, wetende dat hij dan zal MOETEN wijken Jacobus 4:7, 1 Petrus 5:9! Dat is jouw autoriteit in Jezus Christus. Biedt weerstand! Ken je tegenstander.

 

Er is dus een geestelijke realiteit. We hebben dit al eens eerder besproken, namelijk dat de Bijbel duidelijk laat zien dat er een leger van boze geesten is, aangevoerd door de duivel, die maar 1 doel hebben: te stelen van de mens en de mens te vernietigen. Jezus laat ons duidelijk zien dat: “De dief (de duivel) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik (zegt Jezus) ben gekomen, opdat zij (de mens, in het bijzonder zij die geloven) leven hebben en overvloed.” Johannes 10:10   En geloof me, de duivel is verslagen en Jezus is sterker, machtiger en wel degelijk in staat om ons bij te staan en in overwinning te laten leven. Maar nu eerst terug naar Genesis.

Adam en Eva hadden van God absolute autoriteit gekregen over de dieren, bomen, planten en alles wat er maar op de aarde te vinden was, inclusief de aarde zelf!! Wauw! Genesis 1:28 leert ons dit en logisch ook: in het vers ervoor staat dat God de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis! God is aan niemand onderworpen, maar regeert in autoriteit over alles. Nu, Hij legde dus ook dat karakter voor een groot deel in de mens en gaf opdracht over de gehele aarde en alles wat erop was te regeren. Daarbij moest de mens alleen rekenschap afleggen aan Degene die hen die autoriteit gegeven had. Da’s logisch toch? Op het bedrijf werkt dat ook zo: je hebt alleen maar autoriteit (bevoegdheid en kracht om het uit te voeren) over iets, wanneer je dat van bovenaf gegeven wordt. Je legt dan ook verantwoording af bij die baas. Zo dus ook met de mens. God, de Schepper van de mens, is de Enige die kan en mag beslissen welke autoriteit de mens heeft. Wel, Hij gaf hen de gehele aarde in beheer. Wat een vertrouwen.

Maar wat is er dan misgegaan? Wel, we lazen net dat de duivel ondermeer een dief is. HIJ HEEFT NIET ZOMAAR MACHT, HIJ STEELT. Adam en Eva hadden alle autoriteit over de aarde en dus ook over de duivel, om hem erbuiten te houden. Ze waren daar sterk genoeg voor!!! Maar ze werden door de duivel verleid om te zondigen. Ze negeerden de kennis die ze van God gekregen hadden. Door de zonde werd de mens afgescheiden van God. Maar het betekende ook dat Adam en Eva de duivel op aarde toelieten en hun autoriteit over de aarde aan hem afgaven. Vanaf toen is het bergafwaarts gegaan met de aarde en de mens.

In deze gebeurtenis in Genesis zien we echter een geweldig belangrijk principe: toen Adam en Eva nog leefden in rechtvaardigheid met God en in God, had de duivel totaal geen macht over hen. Daarom zien we ook dat hij niet met geweld de zaak overnam, maar door geslepenheid en leugens. Misleidingen en verleidingen. Dit is 1 van de grootste redenen waarom we zo’n puinhoop hebben in de wereld. Mensen luisteren naar de verleidingen en misleidingen van de duivel en zondigen tegen God en elkaar. En wie is verantwoordelijk? Wijzelf. Daarom moeten wij tot belijdenis van zonden komen (bekering). Dan is het belangrijk dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt als we God vragen om die Gift!! Dit noemt de Bijbel opnieuw geboren worden. Je wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus 2Corinthen 5:17-18. Weet je wat er dan gebeurt? Je autoriteit verandert. Je bent geen speelbal meer van de duivel en zonde. Je gaat erover heersen in Jezus Christus. De tegenstander doet alsof hij sterker is, maar hij is het niet. Jij, de gelovige, in de kracht van de Heilige Geest, in de autoriteit van het bloed van Jezus, staat nu op, biedt weerstand…en wint. Sterke broer en zus, leer herkennen waar de tegenstand tegen je leven vandaan komt…biedt weerstand in je autoriteit in Christus Jezus, de Overwinnaar. Vecht niet met en tegen mensen, maar bid, in autoriteit, in Jezus’ naam. En dan prijs de Naam van Jezus! Doe het
© 2006  Alive and Well Ministries       
info@www.alive-and-well.org

[/column]