[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB39 Autoriteit van de Christen -2

Door Paul Immanuel

Afgelopen week zijn we geëindigd met die tekst uit Romeinen 8:37  “Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” Waarom staat er verleden tijd: “..door Hem (Jezus), die ons heeft liefgehad.”? Hij heeft ons toch nog steeds lief? Ja, absoluut, maar het verwijst naar de grootste LIEFDES daad in de gehele geschiedenis van de mensheid: het sterven van Jezus aan het kruis voor onze overwinning. Overwinning over de dood, overwinning over zonde, overwinning over ziekte en overwinning over de duivel. De liefde heeft het kwaad overwonnen. De liefde van Jezus voor de mens en de Vader, heeft het kwaad van de duivel overwonnen. Daarom zijn wij méér dan overwinnaars.

Maar wat betekent dat dan?  ‘Meer dan overwinnaars’, duidt op het unieke feit dat er nog een strijd is, maar dat de uitkomst al vast staat. Je kunt normaal gesproken pas overwinnaar worden na een strijd. Jezus heeft echter voor ons de strijd met de duivel aangebonden en hem overwonnen. Zelfs de macht van de dood is overwonnen door Hem. Ja maar, zegt iemand dan, waarom heb ik dan die tegenslagen en is het zo moeilijk? Wel, er staat dus niet in de Bijbel dat we alles op een schoteltje gepresenteerd krijgen. We moeten, zoals we vorige week lazen, weerstand bieden tegen de duivel, vast in geloof, WETENDE dat we de overwinning op zak hebben! Als wij volharden en in onze autoriteit gaan en blijven staan, zal de overwinning vroeger of later zichtbaar worden. Bemoedig elkaar daarom om door te gaan. Houd elkaar staande. Lees elkaar schrift-gedeelten voor ter bemoediging. Bid voor elkaar. Wij zijn een volk van God dat in de overwinningskracht van Jezus mag wandelen…sterker nog, moet wandelen.  Weet u, de duivel is vaak zoveel ‘eer’ toegekend alsof hij de overwinnaar is. No way!! We kunnen wel eens een slag verliezen, maar in de oorlog zijn wij meer dan overwinnaars.

Een 6 jarig jochie zou mij makkelijk met een eind hout helemaal in elkaar kunnen slaan. Geen probleem. Het enige wat ik moet doen is geen weerstand bieden en hem zijn gang laten gaan. Hij is totaal geen partij voor me, maar ja, ik bied geen weerstand. Heel stom van me. Ik hoef alleen maar op te staan in de autoriteit van een volwassene en het ventje eens duidelijk de regels uit te leggen, om overwinning te hebben.  Dit geldt ook voor ons dagelijks leven. We kunnen de tegenstander de vrijheid geven ons gezin aan te vallen, dingen te stelen, ons ziek te maken, onze kinderen in slechte dingen te laten trekken, etc., of we kunnen het frontaal aanvallen, wetende dat Jezus ons die autoriteit heeft gegeven.

Wetende? Hoe weet ik dat dan? Laten we eens een aantal van de vele teksten bekijken: “En Hij zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” Lukas 10:18-19.  “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht (Grieks = kracht) en gezag (Grieks zegt ‘Autoriteit’) over alle boze geesten en om ziekten te genezen.” Lukas 9:1. “…in Mijn Naam zullen ze boze geesten uitdrijven.” Markus 16:17b Als ik ze kan uitdrijven, kan ik ze ook weerstaan. “Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde,..” Kolossenzen 1:13. “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.” Jacobus 4:7 (1 Petrus 5:8 voegt hieraan toe dit te doen ‘vast in geloof’)

Deze laatste tekst is heel belangrijk, omdat het ons inzicht geeft dat we in onderwerping aan God moeten leven. Dat betekent in een paar woorden gezegd niet dat we volmaakt moeten leven, maar dat we wel ons HART erop zetten Jezus Christus te volgen. Dat we het Woord ter harte nemen en groeien in de Heilige Geest. Een jong gelovige kan (en moet ook) met succes weerstand bieden tegen de aanvallen van de duivel. Het heeft namelijk alles te maken met je wandel in Jezus en met Jezus, en niet met geleerdheid of kerkgang of zo. Onderwerping betekent dat je weet wie je Overste je Meester is. Van Hem hebben we ook de kracht en autoriteit gekregen.

Een voorbeeld uit mijn leven: in 1992 werd ik behoorlijk ziek. Eén van de ‘lolletjes’ was een pittige depressie. Het rotte was dat ik toen niet begreep wat er aan de hand was en ook geen flauw idee had waar ik nu eigenlijk tegen moest vechten. Door gebed en hulp ben ik er een heel eind uitgeklommen, maar ik moest wel medicijnen blijven gebruiken. Totdat ik ging begrijpen dat depressie een aanval was van de tegenstander. Een verdrukking. Ik ging het bestraffen, begon teksten op te schrijven over blijdschap en die hardop te lezen, te belijden, en ging God geloven voor mijn genezing en mijn autoriteit hiertegen. Ik ben er nu al jaren vrij van. Soms als ik bepaalde symptomen voel, begin ik gelijk weerstand te bieden en God te prijzen en loven. ‘Ik ben meer dan overwinnaar, door mijn Heer en Redder Jezus, door Zijn bloed!’

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]