[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB40 Autoriteit van de Christen -3

Door Paul Immanuel
Misschien vraag je je wel af waarom spreken over autoriteit een bemoediging is, en misschien ook niet, maar in elk geval kan ik de nu gestelde ‘vraag’ nu wel beantwoorden: Bemoedigen betekent niet alleen maar een ‘verdedigende’ versterking of vertroosting. God wil niet dat we alleen maar gesterkt zullen worden zodat we er weer tegen kunnen, of zodat we (ernstige) problemen kunnen verwerken en een plaats geven. Dat is slechts een deel van de bemoediging die God wil geven. Het andere deel is dat God ons zodanig wil toerusten, dat we de tegenaanval kiezen tegen de vijand die ons leven wil bemoeilijken en kapotmaken: de duivel dus. “Biedt weerstand tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten” Jacobus 4:7. Voor velen is het een bemoediging te weten dat we autoriteit hebben in Jezus Christus, en dat als we die autoriteit gaan gebruiken, we overwinningen beginnen te boeken. In plaats van dan alleen getroost en bemoedigd te worden (is hard nodig!!), worden we dan ook militant en beginnen we in gebed terug te claimen wat van ons gestolen is of wordt.

 

De inmiddels wel bekende tekst uit Johannes 10:10 zegt dat Jezus overvloed van leven geeft, maar dat de duivel een dief en een moordenaar is. Hij steelt maar raak: relaties, geld, je baan, gezondheid, bezittingen, familie, etc. Nu wil God dat we samen met Hem weerstand gaan bieden daartegen. Dat we die dingen beginnen terug claimen van de dief. Daar heb je nu autoriteit voor nodig, wetende dat God achter je staat, dat Jezus en de Heilige Geest in ons wonen.

Voordat ik hierop verder ga, even een kort intermezzo. Een van de trucs die de duivel heeft uitgehaald is dat hij Iemand anders de schuld ervan geeft…God dus. Eerst maakt hij bv. mensen ziek en vervolgens heeft hij ze eeuwen lang doen geloven dat het God was die hen ziek maakte. Dat is niet alleen stelen van gezondheid, dat is ook stelen van de mogelijkheid gezond te worden. Immers als wij geloven dat alles (of veel) wat er misgaat in ons leven, dor God opgezet en uitgevoerd is, waar gaan we dan nog naar toe voor hulp? Hoe kan je dan nog ooit in gezag en autoriteit opstaan en weerstand bieden. Wellicht is dit een goed onderwerp om later nog eens verder op in te duiken, maar nu eerst maar eens verder het fundament voor onze autoriteit in Christus leggen.

Laten we eens naar twee gedeeltes gaan in Efeze: H 1:17-23. Paulus bidt daar dat we de Geest van wijsheid en openbaring krijgen, om God recht te kennen en dat er daardoor (als het ware) een licht gaat branden in ons hart, zodat we gaan zien hoe groot en geweldig de erfenis is die God ons heeft gegeven. Maar ook dat we gaan zien, zegt vers 19,“hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, [ja die kracht] naar de werking van de sterkte van zijn macht,”. Hij geeft ons kracht die gelijk is aan de sterkte van Zijn macht. Welke macht? De Macht “die Hij heeft gewrocht [gewerkt heeft] in Christus, door Hem uit de doden op te wekken…” en de Macht om “Hem te zetten aan Zijn (de Vader’s) rechterhand in de hemelse gewesten,..”. De kracht van de heilige Geest heeft die macht om dat te doen! Waarom was er dan zo’n macht en kracht nodig om Jezus aan de rechterhand van de Vader te zetten? Wel, Jezus werd“boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam,…” geplaatst. Jezus heeft een positie van absolute autoriteit en gezag gekregen, BOVEN ALLES. Vers 22 benadrukt dat nog eens en zegt dat “Hij (de Heilige Geest en/of de Vader) alles onder zijn (Jezus’) voeten heeft gesteld en hem als Hoofd boven al wat is, gegeven [heeft] aan de gemeente,…”.

Maar, wat heeft dat dan te maken met mijn autoriteit? Laten we eens verder lezen in hoofdstuk 2:5b-7 “…door genade zijn wij behouden, en (God) heeft ons (met Christus) mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, IN CHRISTUS JEZUS.” Deze tekst zegt dat wij in Christus Jezus een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten. Wat betekent dat dan? Jezus zegt dat wij door aanneming van Jezus en doop in water en vervulling met de Heilige Geest, opnieuw geboren worden; geboren in een ander Koninkrijk, het Koninkrijk van God! Dat geeft ons dan een positie van autoriteit en gezag. We zijn overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde Col. 1:13. LET WEL: we zijn niet zomaar gesteld over mensen of bv. publieke overheden, maar over de geestelijke machten die deze wereld teisteren en kapot willen maken. De machten van de tegenstander! Weest actief! Ga naar je kamer en bid en strijd in Jezus’ naam.

© 2006  Alive and Well Ministries       
info@www.alive-and-well.org

[/column]