WB41 God’s Medicijn voor zorgen -1

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB41 God’s Medicijn voor zorgen -1

Door Paul Immanuel

Als er iets mis is met ons lichaam bidden we eerst tot God en bestraffen we de ziekte. Daarnaast kan het dan zijn dat we toch nog naar de huisarts gaan. Die kan dan vervolgens iets voorschrijven waar je je dan aan moet houden. Nu heeft God ons door Paulus een geweldig medicijn voorgeschreven, met bijsluiter, om de vrede te bewaren in tijden van zorg, spanning en drukte. Het is werkelijk een geweldig medicijn, dat na enige oefening ook werkelijk al vrucht begint te dragen en zelfs ons leven blijvende gaat veranderen.

Filippenzen 4:4-7 “Verblijdt u in de Heere te allen tijde; wederom zeg ik: Verblijdt u. 5 Uw bescheidenheid (vriendelijkheid, NBG) zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten (wensen, NBG) in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen (gedachten, NBG) bewaren in Christus Jezus.”SVV
In vers 6 zegt Paulus dus om in geen ding bezorgd te zijn. Jezus zelf leert ons dat we geen dag aan ons leven (el aan onze lengte) toevoegen, door ons zorgen te maken Mattheus 6:27. Dat is waar. Eerder wordt ons leven verkort door zorgen en stress. Nu staat er ‘In GEEN ding’. Een prof. op school zei eens verontwaardigt dat hiermee niet bedoeld wordt dat als er iets met je kinderen is, dat je je dan geen zorgen mag maken. Toch staat er: ‘In geen ding’. Dat is wel een lastige klus, dat geef ik toe. Maar ja, daarom zei ik al in het begin dat we ons hierin moeten oefenen. En echt het werkt. Trouwens, als we een stap terug zetten en van een afstand kijken, zullen we allemaal toe moeten geven dat zorgen maken niets toevoegt aan de oplossing. Het blokkeert eerder het lichaam, het denken en, boven alles, het geloof in God…

Geloof in God? Ja. Zorgen maken is een vorm van angst, namelijk de vrees dat iets (helemaal of deels) verkeerd afloopt en is een tegenhanger van geloofsvertrouwen. Geloof in God blokkeert angst; angst (inclusief zorgen) blokkeert geloof. Geloven in God is vertrouwen in Gods hulp en bijstand.
Nu is het zo dat als we het ene gaan terugdringen en proberen te laten (het zorgen maken), we er iets anders voor in de plaats moeten brengen. Iets wat we kunnen doen in plaats van zorgen maken. Daarom staat er in het vervolg van het vers ‘Maar’, dus: ‘de vervanger is’. Richt je op God en deel Hem in je verlangens en begeerten, deel Hem in de situaties die je bezorgd maken en begeer Zijn hulp en oplossing. Doe dat door gebed en smeking. Smeking betekent hierbij niet dat u God moet overtuigen dat u iets nodig heeft, want Uw Vader in de hemel weet zelf wat u nodig heeft, nog voordat u het weet. Het geeft aan dat er een intense vorm van gebed is, soms is het de worsteling waar we zelf doorheen gaan om onszelf bij God tot kalmte te brengen. Vaak moeten we ons bijbeltje er weer bij pakken en de teksten lezen die ons weer bemoedigen het van God te verwachten. Dan daalt er vaak een verzekerdheid en rust in je hart die, zoals vers 7 zegt, je verstand te boven gaat. Het maakt zelfs je hoofd, je gedachten rustig. Weet u, verstand en gedachten zijn verschillend. Verstand bevat de kennis: bijvoorbeeld deze tekst. Je gedachten kunnen bijvoorbeeld allerlei negatieve scenario’s van wat er zou kunnen gaan gebeuren zijn en blijven vaak ronddraaien. Tenzij je geleerd hebt de kennis toe te passen…

Maar laten we eens kijken naar wat we oversloegen. Paulus zegt ons bij dat bidden de dankzegging niet te vergeten. Wauw. Het bidden en smeken staat ingeklemd tussen dit dankzeggen en het verblijden in vers 4. Beide, het verblijden in de Heer en dankzegging, neemt onze aandacht af van onszelf en richt het op God. Onze gedachten beginnen te draaien rondom de Grote God die alles onder controle heeft en ook in elke situatie weer iets kan uitwerken dat dingen ten goede keert Romeinen 8:28. God, de Bron van blijdschap en vrede, begint weer centraal te staan en de pijplijn van Hem naar ons is weer open om die naar ons te laten toestromen. Dankzegging spreekt ook van geloof. In plaats van eindeloos de wens te herhalen (God is niet vergeetachtig), zouden we over kunnen gaan op dankzegging. Ik herinner me iemand die voor gebed voor genezing kwam. Terwijl ik begon te bidden en bestraffen, bad de persoon voortdurend: ‘alstublieft Heer Jezus, alstublieft Heer Jezus’. Het klonk lief, maar het was in dit geval feitelijk ongeloof. Ik onderbrak de persoon en zei hem te zeggen, ‘dank u Heer Jezus’ en legde uit waarom. Hij deed het en genas ter plekke.

Bestudeer deze tekst zelf eens en schrijf het op, plak het op je spiegel en pas het toe, en bedenk dan dit nog: de Here, jouw Heer, is NABIJ! Lees maar.

Lees ook eens Psalm 121 en 23.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]