[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB42 God’s Medicijn voor zorgen -2

Door Paul Immanuel

Vorige week hadden we het over dit medicijn in tijden van zorgen. Vanuit Fillipenzen 4 zagen we hoe Paulus ons daar principes aanreikt voor in tijden van (grote) zorgen:
De heer is nabij; deel alles met Hem; ga Hem danken dat Hij hoort en verhoort en verblijd je in Hem. De vrede van God neemt dan je hart en je gedachten ‘over’.
Mozes stond met het volk Israël aan de brede, diepe en woelige Schelf Zee, met op de achtergrond de stofwolken van het naderende Egyptische leger. Israël was weerloos, althans zo voelden ze zich, weliswaar gewapend, maar ongetraind. Onmiddellijk begon het volk te klagen en verzonk het in zelfmedelijden en grote angst (grote zorg) Ex.14:10v. En ja, laten we eerlijk zijn, voor hun natuurlijke zintuigen (ogen, oren etc.) zag het er knap hopeloos uit. Maar ja, met onze zintuigen alleen komen we er niet uit in dit leven. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Als Jezus alleen maar op zijn zintuigen had vertrouwd zou Zijn geloof, nadat de steen van Lazarus’ graf was weggerold, onmiddellijk tot ver beneden het nul-punt zijn gedaald (= angst, zorg  en ongeloof). Maar Hij negeerde de afschuwelijke geur van het vier dagen oude lijk en gebood Lazarus te leven….en hij kwam uit het graf (met de benen nog samengebonden…) Johannes 11.

We wijzen snel met onze vinger naar het volk Israël waar het om deze situaties gaat. Ze hadden toch moeten geloven. Maar ja, wij lezen binnen een aantal minuten ook hoe het afloopt en hoe God op een geweldige wijze het volk weer uitredt. Dan is het makkelijk om met de vinger te wijzen.

We worden in het leven allemaal meer dan eens voor situaties geplaatst die totaal hopeloos lijken. Bewust gebruik ik hier het woord ‘lijken’. Met God is er namelijk altijd een oplossing. Jaren geleden toen ik door een heel moeilijke periode van mijn leven ging en moest vechten tegen depressie en dergelijke, hield ondermeer deze gedachte me staande: ‘God, kan in 1 nacht tijd mijn hele situatie veranderen, Hij kan het’. En ook al kan ik niet getuigen dat Hij het ook werkelijk deed in 1 nacht, toch ben ik nu wie ik ben, en ik ben er dankzij mijn grote God en Zijn genade niet slechter op geworden. God heeft mij vastgehouden, zelfs in momenten van grote nood. Diep in mijn hart heb ik nooit opgegeven…omdat ik steeds meer begon te zien en geloven, dat God een uitweg had voor mij.

Kind van God, geef nooit op, laat u nooit overwinnen door gedachten en gevoelens van wan-hoop. Er is hoop! Hoop op God! “Wat buigt u u neer, o mijn ziel! en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven mijn Verlosser en mijn God.” Psalm 42:6
Richt u net als Mozes tot God, in die menselijk gezien, hopeloze situatie. Laat de zorg en angst u niet overwinnen. Laat de intimidatie die van die moeilijke situatie uitgaat, uw leven niet gaan bepalen. Weet u, God zei tegen Mozes dat Hij de vuurkolom achter het volk zou stellen en zo het leger van Farao op een afstand zou houden. Dit was nog nooit vertoond in de wereldgeschiedenis en het was dus in geen mensenhart opgekomen dat God het op die manier zou doen. Dat was Gods oplossing om Israël te beschermen, en denkt u dat dit de enige manier was waarop Hij dit kon? Absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat God nog zeker 1000 andere wijzen kon bedenken om de menselijk gezien hopeloze situatie op te lossen. God is namelijk niet beperkt tot het natuurlijke. De wetten die regeren hier op aarde zijn totaal geen belemmering voor God!

Vervolgens gaf Hij Mozes opdracht met zijn staf op het water te slaan. Dit was een absoluut dwaze, lachwekkende handeling in zo’n stressvolle situatie. ‘Ja hoor, effe met m’n stokkie op het water slaan. Het volk ziet me dat al doen en dan gebeurt er weer niets…dan kan ik wel helemaal inpakken als leider’.
Leiders staan soms onder druk van dergelijke gedachten. Intimidatie dus. Wat doe je dan? God aanroepen om Zijn hulp en vervolgens gewoon doen wat Hij zegt. Trouwens, wat nu als het wel gebeurt?? Mozes gehoorzaamde en deed het dwaze (dat voor God wijsheid is). Het water spleet; aan beide kanten een muur van water, waardoor ‘s werelds eerste onderwater aquarium ontstond (ze zagen alles zwemmen…); en een pad van waarschijnlijk kilometers breed ontstond, om de ca. 3 miljoen Joden door te kunnen laten in korte tijd.

Was God niet geweldig? Wel, is God verandert? Kan Hij vandaag de dag die machtige dingen niet meer doen dan? Kinderen van God en ongelovigen, kijk dan, richt je op de wonderwerkende God, de Machtige, die de wereld en alles wat bestaat schiep uit het niets. Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen Efeze 3:20. Vertrouw Jezus. Houd van de Vader. Hij is trouw aan Zijn kinderen. Hij doet het. Heb je gebed nodig? Schrijf ons of ga naar een goede en gelovige vriend voor gebed.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]