WB43 Oogsten -1

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB43 Oogsten -1

Door Paul Immanuel

Ik ben zelf niet erg tevreden over mijn passie om mensen tot Jezus te leiden. ‘Ja maar’, zegt iemand, ‘jij bent toch zendeling, jij moet toch mensen tot Jezus leiden’. Absoluut waar, maar die opdracht is niet minder waar voor iedere andere Christen en dus ook voor jou! Mijn verantwoording is wellicht groter omdat ik ‘full time’ in de bediening sta. Ik heb echter gemerkt dat ik door de jaren heen heb toegelaten meer terughoudend te zijn in het bereiken van mensen. Niet dat ik mijn mond hield als het erop aan kwam, maar wel dat ik minder actief werd in het zoeken naar gelegenheden om mensen te bereiken met de Blijde Boodschap van Jezus. Waarom? Waarschijnlijk om dezelfde reden als vele anderen, namelijk dat het zo weinig zin lijkt te hebben en zoveel mensen het afwijzen…

Ik heb me daarvan bekeerd. Sinds een aantal maanden ben ik in toenemende mate gaan bidden dat God me dagelijks gelegenheden geeft om mensen te vertellen van Jezus en om ze te ‘oogsten’. Da’s Bijbels. Jezus zelf zei over het binnen brengen van mensen in het Koninkrijk van God: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzend in Zijn oogst.”
Minstens twee belangrijke principes haal ik hier uit: 1) er zijn wel degelijk mensen (oogst) klaar om binnengehaald te worden en 2) bid God daarom voor arbeiders en niet voor de oogst in de eerste plaats. Dat laatste zegt iets over Christenen. Er zijn er te weinig die arbeiden, wat ondermeer inhoudt mensen vertellen van de redding en genezing in Jezus. Het betekent dat we het er teveel bij laten zitten, waarbij ik dan eerst naar mezelf heb gewezen. Keer weer terug naar de basisopdracht (gebod!) van Jezus, namelijk om het evangelie te verkondigen en mensen tot eeuwig leven te brengen. Weet u, Annick kwam net thuis terwijl ik dit aan het schrijven was, en ik opende een brief die ze had gekregen. Daarin zat ondermeer een boekenlegger, ‘toevallig’ met de volgende uitspraak van Jezus: “Gaat dan heen, maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb.” Mattheus 28:18-19. Overigens geeft elk evangelie deze opdracht weer, zo belangrijk is die.

Ik was blij verrast met deze bevestiging van Gods harteklop. Hij wil dat we mensen tot Hem leiden en dat deze mensen op basis van hun geloof in Jezus gedoopt worden. Daarna moeten we ze gaan onderwijzen in de waarheden van God, vanuit de Bijbel.

In Spreuken 11:30b staat: “wie wijs is wint harten/zielen.” Het is wijsheid om mensen bij Jezus te brengen. Waarom? Wat zou u doen als u een auto ziet rijden in de richting van een brug in aanbouw over een ravijn? Geen enkel waarschuwingsbord, alleen maar borden die aangeven dat de weg naar een bepaalde bestemming die kant op gaat…met als gevolg dat mensen een zekere dood tegemoet gaan…

Deze wereld, en meer specifiek, elk mens op deze aardbol wandelt een levensweg. Velen geloven dat ze op de juiste weg naar ‘het iets na de dood’ zitten. Velen denken dat ze er wel komen na de dood, en volgen de borden die daarover liegen: ‘je bent zo slecht nog niet’, ‘iedereen gelooft op zijn eigen manier’, ‘alle wegen komen bij dezelfde god uit’ etc.
De satan wil maar een ding: mensen tot eeuwige vernietiging brengen.
Gods passie en belangrijkste gedachte en doel in Zijn bestaan is dit: “God, onze Heiland (Jezus), wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen.” 1Timotheus 2:4 (‘Toevallig’ las onze voorganger, nadat ik deze bemoediging geschreven had deze tekst in de preek. Zou het kunnen zijn dat God werkelijk wil dat we er weer werk van maken?) “Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,…” die het ook aannemen… Titus 1:11.

Ik wil besluiten met wat tips te geven om actief te gaan getuigen, zonder dat dit nu gelijk een ‘deur tot deur’ gebeuren moet zijn. Bedenk hierbij dan altijd dat hoe groot uw verlangen om iemand te bereiken ook is, Gods verlangen nog veel en veel groter is dan dat.
1.  Vraag God vergeving voor gemiste kansen en voor lauwheid m.b.t. het getuigen en het winnen van mensen voor de eeuwigheid, want Hij zei: “volg Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.”  Mattheus 4:19
2.  Begin God te vragen om in uw hart een stuk van Zijn passie en liefde voor het verlorene te geven. Psalm 51:14-15 “Hergeef mij de blijdschap over uw Heil, en laat een [mijn] gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren.” BELOFTE van GOD om u te antwoorden en dat u zult oogsten!
3.  Ga God vragen dat Hij DAGELIJKS mensen op uw pad brengt, in het dagelijkse leven, waartegen u kunt getuigen. Psalm 96:2 “Zingt de Here, prijst Zijn naam, boodschapt Zijn heil van dag tot dag.” Maak er geen kramp van, je vraagt God om iets te doen, en zelf ben je beschikbaar.
4.  Begin aan te dringen bij God dat je ook perse mensen tot Jezus wilt leiden; de oogst is er toch!

Het is mijn persoonlijke ervaring dat het een bepaalde tijd kost, om je hart er meer en meer mee bezig te laten zijn, maar ook dat God meer en meer begint door te breken in je hart, naar mate je met Hem erover praat. Dring aan!

5.    Het is belangrijk dat je je voorbereid. Leer een paar teksten uit je hoofd. Leer hoe je een gebed kunt bidden met iemand om hem tot de Heer Jezus te leiden. Vertel je persoonlijke getuigenis.

Volgende week zullen we hierop doorgaan, maar voor nu wil ik graag een gebed bidden voor wie met deze brief instemmen. Als jij deze stappen nu eerst bespreekt met God en dan dit gebed met me meebidt, dan weet ik zeker dat we deze week al een oogst gaan binnenhalen. Weet u, vrijdag kwam een man uit India radicaal tot de Heer, van Hindoeïsme tot een relatie met Jezus. Donderdag sprak ik met iemand anders die zo goed als klaar is Jezus aan te nemen. Vandaag (zaterdag) kwam zomaar een stelletje de kerk binnenlopen toen ik de vloer aan het poetsen was, en vroeg wat er ‘hier’ eigenlijk gebeurde….dat hoef je me maar één keer te vragen. Ik merk dat God meer mensen naar mij toe aan het brengen is. Joehoe!!

Vrienden, het is leven of dood, niet Ajax of PSV. Het gaat om eeuwig leven of eeuwige gruwel, niet of iemand wel of niet wat wil bijdragen aan een goed doel.
“Zo lief heeft God de wereld (gehad), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

“Heer Jezus, we begeren eenparig van u dat u deze week deuren opent voor wie dit gebed bidt om te getuigen van uw liefde en dat er minstens één persoon Jezus als Redder en Heer zal aannemen. Breng een passie om te getuigen en een alertheid, zodat we ook zien wie er klaar voor is.”

Gods zegen en oogst toe gebeden!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]