WB44 Oogsten -2

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB44 Oogsten -2

Door Paul Immanuel

Ik ben benieuwd hoe de Bemoediging van afgelopen week gewerkt heeft?
Psalm 51:14-15 (SVV) “Geef mij weer de vreugde van Uw heil; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. 15 Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.” Er staan een aantal belangrijke sleutels voor ons in deze tekst, om anderen te bereiken. Deze tekst bemoedigt de Heilige Geest te betrekken bij het uitreiken naar het verlorene. Laat ik eerste beginnen met een kort zinnetje juist aan deze verzen voorafgaand:

“…neem Uw Heilige Geest niet van mij.” (13b) Met andere woorden: ‘Ik heb uw Heilige Geest nodig’. Hier begint het: de Heilige Geest hebben we nodig om anderen te bereiken. De laatste woorden van Jezus waren: “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde.” Jezus gebood hen daarbij op de Heilige Geest te blijven wachten!! Eerst de Heilige Geest, dan mensen bereiken en binnenhalen. Vraag de Heilige Geest om u (weer) te vervullen. Verlang de vervulling met de Heilige Geest. U zult kracht ontvangen.

“Geef mij weer de vreugde van Uw heil,..”, een poos geleden had ik zo’n moment dat ik me begon te realiseren dat ik Christen ben en eeuwig leven heb. Het drong tot me door dat God me had aangesproken door mensen, christenen, heen om me tot Hem te keren en ook dat ik op die uitnodiging ingegaan was. Ik had ‘ja’ gezegd. De tranen sprongen me in de ogen toen ik me begon voor te stellen, wat er gebeurd zou zijn met me als ik God zou hebben afgewezen. Op de één of andere manier drong het tot me door dat ik dan vreselijk verloren zou zijn geweest, regelrecht richting hel. Voor een moment voelde ik iets van de absolute hopeloosheid van hel. Ik dankte God zelfs voor het feit dat ik ‘ja’ had gezegd. Ik bedoel, ik geloof totaal in de vrij wil van de mens, maar toch was ik overweldigd door het besef van Gods redding voor mij, dat Hij moeite had gedaan om door te dringen tot mijn hart. Er moeten er geweest zijn in mijn familie die voor mij gebeden hebben!

Sta nu eens stil bij je redding….je eeuwige bestemming is hemel!! Geen hel. Wat dan ook je situatie mag zijn, “…ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de (eeuwige) heerlijkheid, die over ons/jou geopenbaard zal worden.” Romeinen 8:18. Volgens deze Psalm, kan ik God ook vragen me te helpen de vreugde terug te pakken. Paulus schrijft echter ook in Filipenzen 4 om zelf je te gaan verblijden, en opnieuw zegt hij daar, “verblijd je in de Here, Te allen tijde!”. Deze eenvoudige vreugde over onze redding zal mensen aansteken en bemoedigen, en ze zullen het gaan linken aan je geloof in God de Schepper. We waren laatst op straat bij ‘street-people’ en ik zat een beetje (serieus) voor me uit te kijken, in gedachten verzonken. Meteen kwam een native vrouw naar me toe en vroeg waarom ik niet een lach op m’n gezicht had. Weet u, mensen letten op ons wat we doen als ze weten dat we Christen zijn. En het mooiste is dat we dat lang niet altijd in de gaten hebben. Zullen ze echtheid zien en blijdschap? Vraag de Heilige Geest om hulp en begin God te prijzen voor wat je wel hebt.

“…en de vrijmoedige geest ondersteune mij.” De NBG zegt: “een gewillige geest”. In Handelingen 4:23-37 staat een prachtig verslag van hoe de apostelen en discipelen zich door intimidatie heen moesten vechten, vers 29: “En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken.” Vaak houden mensen hun mond of doen geen moeite om te getuigen vanwege de intimidatie van mensen, bijvoorbeeld omdat ‘mensen over me praten’, ‘mijn baas zegt dat ik in de pauze niet mag getuigen anders…’, ‘ik niet weet wat ik moet zeggen als ze moeilijke vragen gaan stellen’, etc.  Bid het gebed mee met de apostelen in 4:24, 29-31. Neem een besluit om beschikbaar te zijn voor God om te getuigen (gewillige geest) en ontvang zijn bemoediging, namelijk vrijmoedigheid. Overigens staat er dan ook in vers 31 dat ze “allen (opnieuw) vervuld werden met de Heilige Geest en het Woord van God spraken met vrijmoedigheid.” De Heilige Geest is cruciaal in onze Grote Opdracht, maar wij moeten gewillig zijn…

En dan staat er: “Zo (dan) zal ik overtreders Uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot U bekeren.” Dan zullen wij leren en zondaars bekeren! Laat niets ons afleiden van deze vreugdevolle taak.
In Jezus’ naam stem ik overeen met u gebeden om deze en komende weken zondaars tot de Heer te leiden!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]