WB45 God is…

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB45 God is…

Door Paul Immanuel

God is! De Naam Jahweh in het oude testament betekent, ‘Ik ben er voor je’ of ‘de Bestaande’. God is. Het meest bemoedigende in ons bestaan is dat er werkelijk een God is die leeft en bestaat en er voor ons wil zijn. Soms probeer ik me wel eens voor te stellen hoe het voor mensen moet zijn, om er helemaal alleen voor te staan, zonder een God, zonder hoop op eeuwig leven. Het is juist dit gevoel van leegte dat mensen drijft in allerlei richtingen, op zoek naar vervulling.
Jezus gebruikte dezelfde naam in een gesprek met de Joden en zei: “Voordat Abraham was BEN IK.” Ofwel, “Voordat Abraham was, IK BEN.” Dit was zo overduidelijk een proclamatie van Jezus dat Hij God was, dat de Joden stenen opraapten, om Hem te stenigen. Johannes 8:58

Absoluut Goed! Ik aanbid de absoluut Goede! Al het goede komt van God. Toen Hij de mens schiep was alles perfect, volmaakt, geweldig, schoon, mooi, gezond, vrij enzovoorts. En Hij zei: “Het is zeer goed!” Genesis 1:31. Iets dat zeer goed en volmaakt is, kan alleen maar voortgebracht worden door iets dat nog meer is dan dat. God is absoluut goed. De duivel is een moordenaar, leugenaar en dief, die mensen ziek maakt en probeert te vernietigen. Een van de trucks die hij daarbij gebruikt is mensen wijs te maken dat God ‘het’ deed (ziekte, ellende, armoede, oorlog etc.). “Als u nu, hoewel u slecht bent (in vergelijking met God), goede gaven weet te geven aan uw kinderen, HOEVEEL TE MEER zal uw Vader in de hemelen het GOEDE geven aan hen, die Hem daarom bidden.” Mattheus 7:11 De eerste woorden die de mens hoorde nadat het geschapen was, waren Gods zegeningen!

Liefde! “…God is liefde…” 1 Johannes 4:16 “Hierin is de liefde van God voor ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem……gezonden als verzoening voor ONZE zonden.” Vers 9,10b  Grotere liefde heeft niemand, dan dat hij zijn leven geeft voor een vriend. Jezus gaf echter zijn leven voor de mens, toen ze nog vijanden waren van Hem, door de zonde! Zo’n liefde is absoluut betrouwbaar. Meer bewijs van de echtheid van zo’n liefde hebben we niet nodig en is niet te geven in eeuwigheid!

Betrouwbaar! Wanneer God iets belooft, wat het ook maar is, dan doet Hij dat. Hij beloofde gelijk na de zondeval een Redder te sturen. Hij hield die belofte en zond zo’n 4.000 jaar later Jezus. God gaf Jozef die dromen dat hij een hoge positie zou vervullen. Jozef werd vervolgens als slaaf verkocht aan Egypte en belandde in de gevangenis, onschuldig, en zat daar zo’n 10 jaar. Hij werd de op 1 na machtigste man ter wereld door Gods oneindige trouw. Wat zijn broers hadden bedoeld voor zijn dood, keerde God ten goede en Hij gebruikte Jozef later tot redding van vele volken, inclusief zijn eigen volk. God is absoluut betrouwbaar voor de beloften die Hij gaf en geeft voor u. Vertrouw Hem. Bouw op Hem. Hij kan niet liegen zegt de Bijbel.

Absoluut genadig! In Johannes 8:1-11 staat het aangrijpende relaas over een vrouw die betrapt was op overspel. De wet gebood dat zo iemand gestenigd moest worden. Jezus werd met die vraag beproefd. Als Hij zou zeggen dat ze niet gestenigd mocht worden (wat Zijn genade boodschap was), zou Hij wel de wet breken. Hij zei: “Wie van u zonder zonde is werpe het eerst een steen naar haar.” Iedereen ging. Jezus zei vervolgens tegen haar dat ze ook mocht gaan, Hij veroordeelde haar niet, maar zei wel tegen haar: “Zondig van nu af niet meer!” We zien geen belijdenis van deze vrouw, geen aanwijzingen van berouw of excuses. Toch vergaf Jezus haar met het dringende gebod niet meer te zondigen. Hij vergaf mij ook…alles…ik was verloren, maar Hij gaf me genade….en ging vervolgens toen Zelf voor mij aan het kruis…en stierf. Absolute GENADE!

Is dit niet veel om God voor te danken. Zet de problemen eens opzij en ga God eens gewoon danken en prijzen voor deze en andere eigenschappen, voor wie Hij is…Hij is er voor jou! De Bestaande! Geef je over aan hem, de betrouwbare.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]