WB46 Dus God kan jou ook gebruiken

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB46 Dus God kan jou ook gebruiken

Door Paul Immanuel

Ik denk dat we allemaal die momenten wel kennen dat we het gevoel hebben dat God ons toch niet kan gebruiken. Er zijn diverse oorzaken waardoor we ons zo kunnen voelen. Geïnspireerd door een e-mail die ik deze week ontving zullen we ons eens vergelijken met de grote mannen en vrouwen uit de Bijbel. We idealiseren deze mensen vaak en zetten ze, vaak onterecht, op een voetstuk, alsof zij alles mee hadden en ook altijd zeer geestelijk waren.

‘God kan me niet gebruiken want ik ben niet zo’n bidder’. De discipelen (m.n. Petrus, Johannes en Jacobus) vielen allemaal in slaap, toen Jezus door de moeilijkste tijd van zijn leven heenging en zelfs voor het eerst in Zijn leven herhaaldelijk om hun persoonlijk gebedssteun gevraagd had. Matth. 26:36-46  Ja, het is belangrijk dat we aan ons persoonlijk gebedsleven met de Heer werken. Het is de motor van ons leven. Maar laat het u ondertussen niet tegenhouden het werk van de Heer te doen.

‘Ik heb ernstige zonden begaan in mijn (vroegere) leven’. Paulus was een moordenaar en verantwoordelijk voor de vernietiging van de gemeente van Jezus Christus in Jeruzalem en daarbuiten. Zijn eerste slachtoffer was Stefanus. Hij sleepte mannen, vrouwen en kinderen naar de gevangenis en velen stierven. Han. 8:1-3/9:1-2, 21  Hij was later degene die een groot deel van het Nieuwe Testament schreef en talloze gemeenten stichtte in Azië, het Midden Oosten en Europa.
Mozes was een heethoofd en moordenaar. Hij sloeg een Egyptenaar dood, omdat die ruzie maakte met een Joodse man. God gebruikte hem later om Israël uit Egypte te leiden, naar het beloofde land en deed gigantische wonderen door hem heen.

‘Ik ben nog veel te jong en weet te weinig van de Bijbel’. Timotheus en Jeremia waren zeer jong. Zeker Jeremia was een jonge tiener. Beiden werden machtig door God gebruikt. Timotheus was de belangrijkste helper van Paulus, en een Oudste en ook zendeling naar vele landen. Jeremia was de belangrijkste profeet (met Ezechiël) in een tijd van grote crises in Juda en Israël (ballingschap). Jer. 1:6, 1 Tim. 4:12.
‘Ik ben al veel te oud, de jongelui moeten het maar doen’. Abraham was 76 toen hij werd geroepen door God om naar Kanaän te vertrekken, hij was 90 toen God hem noemde ‘vader van vele natiën’, terwijl hij toen nog geen kinderen had. Hij was 100 toen hij een zoon kreeg bij zijn vrouw Sara……die toen 90 was. Hoezo te oud? Mozes was 80 toen God hem riep om 3 miljoen Joden te leiden uit Egypte naar het beloofde land en Jozua, de strijder van God, was 110 toen hij zijn eigen land en berg ging veroveren en de vijand versloeg. Johannes was ver in de 90 toen hij de Openbaringen van Jezus kreeg en die opschreef. Ongeveer in die tijd schreef hij ook zijn Evangelie. Laat je leeftijd je niet stoppen, maar stel je beschikbaar voor God’s werk. Vraag hem wat je voor Hem kan doen.

‘God kan mij niet gebruiken, want zo’n held ben ik niet’ of ‘ik heb er niet de juiste karaktertrekken voor’. Gideon stond bekend om zijn angst, maar werd door God gebruikt om met een paar honderd bij elkaar geraapte soldaten een gigantisch groot leger te verslaan. Richteren 6:11vv. Na de gevangenneming van Jezus had Petrus zo’n schrik voor wat er met hem zou gebeuren, dat hij drie keer loog dat hij Jezus niet kende, de tweede keer zwoor hij de waarheid te spreken, en de derde keer vloekte hij en zwoor opnieuw. Matth. 26:69-75   Deze Petrus werd weken later vervuld met de Heilige Geest en sprak openlijk in Jeruzalem over Jezus, met als gevolg een grote opwekking. Hij genas zieken en wekte doden op. Hij bleef niet hangen bij een slechte karaktereigenschap of angstgevoelens, maar stelde zich desondanks beschikbaar voor God’s werk. Met grote gevolgen. Wat nu als hij het opgegeven had en zich had neergelegd bij zijn angst? Ondermeer Handelingen 2 t/m 6 en 10 zouden dan niet in de Bijbel gestaan hebben.
Jacob stond bekend als een leugenaar (hij loog diverse keren, maar de grootste leugen was wel het stelen van het eerstgeboorterecht van zijn broer). Toch gebruikte God hem machtig en gaf hem twaalf zoons en een dochter. Uit deze zoons groeiden de twaalf stammen van Israël.

Koning David pleegde schandelijk overspel en vermoorde een man. Hij heeft geleden onder de consequenties hiervan! Toch heeft God hem vergeven en machtig gebruikt op veel gebieden, omdat hij zich radicaal bekeerd had. 2 Samuel 11-12, Psalm 51. Er is nog veel meer te zeggen over veel meer mannen en vrouwen die God gebruikte. Zij dienen ons als voorbeeld dat als we onszelf beschikbaar stellen, God grote dingen kan doen door ons heen. Zij dienen als voorbeeld dat God niet op zoek is naar de geweldige Christen, maar naar een hart dat naar Hem uitgaat en beschikbaar is. En niets kan een excuus zijn.
Ik herinner mij een verhaal van een man in de voormalige Sovjet Unie, die niets meer kon dan in bed liggen. Het enige dat nog functioneerde was één vinger aan één hand. In die tijd was er een ernstige vervolging van Christenen en konden er geen Christelijke onderwijs boeken gedrukt worden. Deze man typte (langzaam) met één vinger, op een typemachine naast zijn bed, boeken over, waar de Christenen toen wanhopig behoefte aan hadden. Wat een voorbeeld! Laat niet toe dat gedachtes en gevoelens je klein houden en belemmeren om iets te bereiken in het leven en ook (grote en kleine) dingen voor God te doen.

Ps. Ik heb expres de tekst verwijzingen erbij gezet, zodat je de genoemde situaties kunt nalezen zelf kunt zien hoe God mensen toch kon gebruiken, ondanks hun tekortkomingen.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]