WB47 Kerst-1-God is te vertrouwen

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB47 Kerst-1-God is te vertrouwen

Door Paul Immanuel

Kerst heeft eeuwen – en eeuwenlang de hoofdrol gespeeld…maar dat is aan het veranderen. De wereld wordt vijandiger ten opzichte van Christus en diegenen die naar Hem genoemd zijn: de Christenen (Efezen 3:15). Vooral in Amerika zien we dit, maar ook in landen als Groot Brittagne zien we deze ontwikkeling. In Amerika mogen in vele bedrijven de werknemers klanten geen ‘merry Christmas’ meer wensen, omdat daarin de naam van Christus (Christ-mas) voorkomt.  Dat zou dan namelijk beledigend zijn voor mensen die niet daarin geloven. Er is ook grote ophef geweest twee weken geleden om een grote Kerstmarkt in de VS, waar verboden werd om te vieren dat Christus geboren is. Het werd ook verboden de nieuwe film over de geboorte van Jezus (The Nativity Story) te spelen op TV’s op die markt. Dit is vergelijkbaar met het vieren van Koninginnedag, met het verbod ook maar iets over de koningin te zeggen of te laten zien, omdat dit tegenstanders zou kunnen beledigen. Dit is een topje van de ijsberg van anti-Christelijke ontwikkelingen in de (westerse) wereld.
Wat te denken van de dreigingen van ondermeer Iran tegen de westerse wereld en ook om Israël uit te roeien? en wat van de extremistische zelfmoord acties en terroristen dreigingen? Ik hoor sommigen al denken: ‘kom Paul, niet zo pessimistisch’. Pessimisme en realisme zijn twee verschillende dingen. Ik ben positief, realistisch. Het positieve komt nu….

Toen Jezus geboren werd, was de wereld in oorlog en hadden de Romeinen sinds zo’n 45 jaar een groot deel van de toenmalige wereld in handen. Israël was ook bezet. Daarnaast was er een grote gek aan het bewind als koning over Israël, die grote vrijheid genoot van de Romeinen. Zijn naam was Herodus de Grote. Deze man was een grote tiran, die drie zoons en zijn eigen vrouw en andere familie leden uit jaloezie liet vermoorden. Zodra Herodus van de wijzen uit het Oosten hoorde dat er een koning geboren zou worden, maakte hij al plannen om deze koning (Jezus, de Messias) te doden.
Ondertussen waren Jozef en Maria naar Bethlehem gereisd, onder dwang van de Romeinen, om geregistreerd te worden. De hoog zwangere Maria en haar man Jozef konden daar geen fatsoenlijk onderkomen vinden, maar werden na lang zoeken ergens in een huisje ondergebracht (Mattheus 2:11). Na 9 maanden van strijd, moeite en onbegrip van de omgeving, omdat Maria zwanger was geworden zonder dat ze getrouwd was, was het dan eindelijk zo ver…

Dit is in grote lijnen het scenario waarin God de goede Vader in Zijn wijsheid bepaald had dat Zijn Grote Zoon, God, als een hulpeloos baby’tje geboren zou worden; toevertrouwd aan een pasgetrouwd, onervaren stelletje, die afgescheiden waren van huis en haard (en familie). Dit feit vind ik onbegrijpelijk, ik kan er niet bij, het is me te verheven. Ik ben zo onder de indruk van God als Vader.

De wijzen worden door een engel gewaarschuwd niet terug te gaan naar Herodus, omdat deze Jezus wilde vermoorden. Vervolgens wordt er een engel gestuurd naar Jozef die tot hem spreekt in een droom en hem opdraagt te vluchten naar Egypte. Hoe dan? Wel, de wijzen zijn al gekomen en hebben mirre, wierook ende goud geschonken. Let wel, niet een gouden muntje, maar een schat aan goud, waardig voor een Koning! Hoe waren ze trouwens naar Zijn geboorteplaats geleid? Door een bewegende ster!! Wauw! Was het wel een ster? Hoe kon die bewegen en vervolgens stilstaan boven de plaats?
Jozef gehoorzaamde en vluchtte. Vlak daarna stuurde Herodus zijn soldaten naar die streek en liet alle kinderen van twee jaar en jonger vermoorden…. Wat een beest.
God had echter weer ingegrepen en geleid en Jezus beschermd.
Na een aantal jaren sprak een engel opnieuw met Jozef in Egypte en gebood hem terug te keren, maar niet naar Bethlehem. Waarom? Omdat een zoon van Herodus het daar onveilig maakte. Ze vestigden zich in Nazareth. Weer leidde God en beschermde.

Wat betekent dit voor ons? Het betekent dat we Hem kunnen vertrouwen. Hij is goed. Altijd. Hij is betrouwbaar. Hij weet alle dingen. Iran is geen partij voor God, extremisten zijn geen bedreiging voor God….de haren op hun hoofd zijn ook geteld zegt de Bijbel. God weet alles. Als God een jong stelletje met een baby kan beschermen en kan voorzien in hun noden op wonderlijke wijzen, dan kan Hij dat bij ons ook.
Ja maar Paul, dat was wel Jezus… Dat klopt, en in Hem ben ik een nieuwe schepping (2 Corinthen 5:17) en ik ben met Hem geborgen in de Vader (Kolossenzen 3:3). De enige reden dat Jezus kwam zijn wij. En voor ieder ander mens, inclusief moslims, budhisten, en inclusief de extremisten, inclusief ieder mens die adem haalt in deze wereld. We bidden dat ze het zien en Hem aannemen.

Mag ik je aanmoedigen om je ogen niet te sluiten voor wat er gebeurt in de wereld? Maar mag ik je ook aanmoedigen je elke keer weer te richten op de Vader. God die alles in handen heeft. God die exact weet wat er gebeurt in het geheim. God die bij machte is oneindig veel mee te doen dan wij bidden of beseffen (Efezen 3:20). God die het aandurfde Zijn Zoon als een hulpeloze Baby geboren te laten worden in een vijandige wereld.

Weet u, Jezus kwam in deze wereld ongeveer 2000 jaar geleden, en Hij komt terug. Heel spoedig. Blijf arbeiden om het verlorene binnen te halen. Blijf uw licht schijnen in een wereld die alsmaar donkerder wordt. Vooral nu, mensen staan er meer voor open in dit seizoen.
Ik ben zo trots op God als Vader. Ik ben zo blij met Jezus als Heer, Koning en Oppermachtige. Ik ben dankbaar voor Zijn engelen die Hij stuurt om ons te helpen.

Prijs God in de Hoge.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]