[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB49 Nieuwjaar 2007 God’s plan kan niet gestopt worden

Door Paul Immanuel

Rond de Kerst en de Jaarwisseling speelde de volgende boodschap door mijn hoofd en had ik sterk het idee dat dit een Woord is van de Heer voor 2007 – ter bemoediging, maar ook als waarschuwing.

Niemand kan Gods plannen voor de wereld en je leven stoppen
In de laatste Kerst boodschap die ik schreef (WB -48-) kwam het onderwerp al naar voren met betrekking tot Jezus zelf. Als Baby was Hij volkomen afhankelijk van zijn ouders en van Zijn hemelse Vader. Zelf kon Hij niet geloven, bidden, spreken in geloof etc. – Hij was een Baby, in een land met een gekke maniak Koning Herodus die alle kinderen onder twee jaar liet vermoorden in de streek waar Hij was, een land onderdrukt en bezet door het Romeinse Leger. Twee onervaren jonge ouders met een goddelijke Baby en een duivel die maar één plan had: de Baby doden. Vanaf de geboorte van Jezus tot aan Zijn dood heeft de duivel geprobeerd Jezus en het plan van God te doden – zonder succes.
Huh? Hoe bedoel je dat Paul, Hij stierf toch? Ja, Jezus stierf, maar op Zijn tijd en omdat Hij Zijn leven gaf. Niemand nam Hem het leven af, maar Hij gaf Zijn leven. Niemand vermoordde Hem, maar Hij stelde Zich vrijwillig beschikbaar voor executie. (Joh. 3:16, …)

Gods plannen voor deze wereld kunnen niet gestopt worden. God is Overwinnaar en het einde van de wereldgeschiedenis staat geschreven in Openbaringen. En wat ook het obstakel is in uw leven, wat ook de hindernis is, ook al lijkt het nog zo onmogelijk, GODS PLAN KAN NIET GESTOPT WORDEN! De duivel is niet sterk genoeg. Daarom werd hij ook uit de hemelen geschopt.

Ik weet dat het in de wereld begint toe te spitsen en het gevaarlijker is dan ooit. Hier op het eiland (even groot als Nederland) is er soms een mentaliteit onder de mensen, dat het toch allemaal in het midden oosten is. Das ver weg. Foute redenering! We leven in een tijd dat we niet ‘lekker’ kunnen terug leunen in onze stoel en op de TV zien hoe alles zich ontwikkelt. Nu is de tijd dat we God moeten vragen wat wij kunnen doen voor deze wereld in nood, wat wij kunnen doen voor de talloze mensen die Jezus nog niet kennen. Nu is de tijd dat we bidden voor Israël, het meest bedreigde en gebombardeerde land ter wereld. Door de Joden hebben wij Jezus Christus als Redder en Verlosser ontvangen. God’s plan met de Joden, met Israël is nog niet volbracht. Hij zal ingrijpen, zoals Hij al vaker heeft gedaan in de afgelopen 59 jaar.

Blijf je richten op God de Vader en Zijn Zoon Jezus – wat er ook gebeurt
Hebreeën 12:1-3 spreekt zo’n duidelijk boodschap hierover. Vers 1: “Laten wij dan, nu we zulk een wolk van getuigen rondom ons hebben…” Dit verwijst naar hoofdstuk 11, waar al de geloofsmannen en vrouwen staan beschreven. Gewone mensen die ervoor gekozen hebben God te vertrouwen en te volgen. Die ervoor gekozen hebben geloof te hebben, en te volharden als ziende de Onzienlijke, God (11:27).

Houd dit jaar Jezus in het oog. Houd dit jaar altijd in gedachten dat God oneindig veel meer kan doen dan dat we bidden of beseffen (Efezen 3:20-21). “Richt dan uw oog op Hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich verdragen heeft, opdat u niet door matheid van ziel verslapt.” (Hebr. 11:3) Als we onze ogen (alleen maar) gaan richten op en ons gaan verzadigen met wat de zondaren in deze wereld allemaal uitvreten, zullen we gegarandeerd niet blijer worden. De kans bestaat zelfs dat je er door gedeprimeerd raakt. Vul uzelf dit jaar daarom met het Woord van God, luister ernaar, luister naar goede preken (…), bid, besteed tijd met God en met Jezus in gebed. Ik meen het serieus!

1.    Niemand kan Gods plannen voor je leven en de wereld stoppen – Ook al zullen we dit jaar meer gaan zien van de confrontatie tussen goed en kwaad, Licht en duisternis, God heeft de teugels in handen. Snappen we het allemaal? Nee. Maar Gods almacht blijft een feit. Zijn plannen blijven staan.
2.     Blijf je richten op God de Vader en Zijn Zoon Jezus – Heb Jezus lief, zoek Hem, denk aan Hem, vraag Hem hulp, geef niet op, NOOIT!!! Heb je naasten lief en vergeef. Laten gebeurtenissen in de wereld en om je heen niet afleiden van de gezonde leer van Jezus Christus!

Wij hebben een grote Koning, Jezus, de Koning der koningen, die regeert op Zijn Troon in de hemelen en die absoluut NIET machteloos of ongeïnteresseerd naar ons spartelen kijkt. Hij is actief, krachtig, oppermachtig en liefdevol.

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]