WB52 Woorden zijn als wapens

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB52 Woorden zijn als wapens

Door Paul Immanuel

Dat lijkt misschien wel een boute uitspraak, maar het is waar. Elly en Rikkert Zuiderveld hebben eens een lied geschreven waarin de volgende regel staat (parafraserend): ‘Als we alle wapens uit de wereld zouden nemen, zouden we elkaar nog doden met woorden.’ Helaas is haast iedereen daar wel een aantal keer slachtoffer van geweest, maar….ook dader, bewust of onbewust. Jacobus zegt in 3:2 “..; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.” (Dat is al één reden om aan te nemen dat ik in elk geval niet volmaakt ben, maar ik leer wel.)

Neem Jacobus nu niet als een vrijbrief om te zeggen: ‘o, dan maak ik me er maar niet druk over, ik ben maar een mens en ik maak fouten.’ Wel, je bent een mens met de capaciteit om te leren, en met de kracht van de Heilige Geest in je om het uit te voeren. God vraagt niet van ons om foutloos te zijn, maar wel om te leren en “om Christus aan te doen”. Dat betekent leren te gaan denken, handelen en wandelen als Jezus, in elk gebied van je leven.

Oké, de tong: Het is zo belangrijk dat we ons gaan realiseren dat we onze tong niet zomaar kunnen gebruiken voor bemoediging én bitterheid, voor zegen én voor vervloeking, om genezing te spreken én ziekte (‘krijg de …’). Dat betekent dat je een ongezonde verdeeldheid in je hebt en dat maakt ziek. Jacobus 4:8 “….zuivert uw harten, u, die innerlijk verdeeld bent.” Dit staat in zo’n twee hoofdstukken van onderwijs ondermeer hierover.
Hoezo zegt Jacobus nu “..zuivert uw harten..”, hij heeft het toch over spreken? Jezus legt uit dat niet datgene wat je mond binnengaat je onrein maakt, maar datgene wat je mond uitkomt (Matth. 15:11). Bovendien spreken mensen naar datgene wat in hun hart is (Matth. 12:11). Nu als er dan slechte dingen uitkomen of bitterheid of negativiteit en klachten, dan is dat aanleiding om je eigen hart eens te onderzoeken. Immers, als wat in je hart is slecht is voor anderen, dan is het ook slecht voor jezelf. Als we dat principe gaan begrijpen, zullen we heel wat voorzichtiger worden met wat we denken én zeggen over anderen.

Wanneer ik begin met mijn frustraties op iemand los te laten, zou ik me eigenlijk eens moeten afvragen of ik die persoon wel werkelijk vergeven heb. Er is namelijk een verschil tussen iemand te wijzen op een fout of onrechtvaardigheid, en dat met liefde en uit een vergevend hart, of om iemand gefrustreerd en gekwetst te confronteren en terecht te wijzen. Voor dat je het weet zit je in een onverkwikkelijk gevecht waarin niemand wint, zelfs jij die gelijk hebt… (J) niet. De duivel die de aanstoker is van tweedracht, ruzie, scheiding en bitterheid, is degene die dan lacht en wint.

Maar wat zei Jacobus? “….zuivert uw harten,..”!
Ik wil je oproepen om je hart te onderzoeken of je mensen hebt gekwetst met woorden. Misschien stond je wel helemaal in je recht….maar je begon te oordelen en te spreken uit gekwetstheid. De Bijbel zegt dat als we oordelen, het oordeel op onszelf terugvalt. Daarom dat het ook onze eigen gezondheid aanvalt als we slecht spreken tegen of over anderen. Maak het met God in orde en vraag Hem je te vergeven en bied waar mogelijk je verontschuldiging aan, aan de persoon die je gekwetst hebt.  Geloof me, ‘I have been there’, en nog steeds moet ik wel eens terug naar mensen en het in orde maken. Als ik dat echter doe, wordt mijn hart bevrijd van negativiteit. Moeilijk om te doen? Ja, maar de vrucht ervan is zo goed en genezend. Los van wat de ander ermee doet, gaat God je zegenen en vullen met vrede en blijdschap.

“….zuivert uw harten,”
Ik wil je oproepen om je hart te onderzoeken of je iemand moet vergeven die jou gekwetst heeft. Onthoud dat Jezus nergens heeft gezegd dat we alleen moeten vergeven als iemand naar ons toekomt. Jezus stierf aan het kruis om mij te vergeven, en jou, voordat we Hem vergeving vroegen. Niemand vroeg Hem vergeving en toch ging Hij…. Doe het nu samen met God. Noem ze bij naam. Noem de gebeurtenis, als het een specifieke gebeurtenis was, ZONDER over die persoon te gaan klagen bij God.

De bemoediging?? Wel, als je deze dingen gaat toepassen ben jij degene die gezond en wel door het leven kan gaan. Er zijn onderzoeken gedaan die aangeven dat als we dit toepassen een groot percentage van ziekten voorkomen kan worden. Het goede nieuws is echter dat God ontiegelijk genadig is en ons zomaar wil en kan genezen. Werk aan de oorzaak…terwijl God doet het Zijne doet! Echt, letterlijk een gezond lichaam en de blijdschap en vrede van God onze Vader.

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]