WB54 Waar gaan jouw wortels naar toe?

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB54 Waar gaan jouw wortels naar toe?

“Gezegend is de man die op de Here vertrouwt,
wiens betrouwen de Here is;
hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant,
die zijn wortels tot aan een beek uitslaat,

en het niet merkt, als er hitte komt,
maar welks loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.”

“vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en
vlees tot zijn arm stelt,
wiens hart van de Here wijkt;
Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe,

die niet merkt, als er iets goeds komt
maar staat in dorre oorden in de woestijn,
een ziltachtig, onbewoond land.”

Door Paul Immanuel

Een mens vertrouwen is niet verkeerd, integendeel. Zonder een zekere mate van vertrouwen bouw je geen relaties. Zo is het ook met God: zonder vertrouwen in Hem te gaan stellen, kun je geen relatie met Hem hebben, “want wie tot God komt, moet geloven (vertrouwen) dat Hij bestaat” Hebreeën 11:6. Nee, de tekst zegt dus niet dat je vervloekt bent als je een mens vertrouwt. De tekst zegt dat je vervloekt bent, als je je leven alleen op mensen gaat bouwen en je hart dus wijkt van God. De problemen beginnen pas echt, wanneer we ons hart zetten op de mens en het systeem van mensen, in plaats van op God.
Sommigen denken dan dat God gaat vervloeken, maar dat is niet zo. Die mens onttrekt zichzelf dan aan de zegenende relatie met God en stelt zichzelf nu onder de invloed van de tegenstander van God, de duivel. Niet bewust natuurlijk, maar toch. De duivel wil alleen maar stelen, ziek maken en doden; vervloeken dus.

Wanneer dit gebeurt, beginnen we allerlei zegeningen van God mis te lopen. Er staat namelijk dat de maatschappij (over het algemeen het menselijke systeem zonder God), de neiging heeft je blind te houden of te maken voor de zegeningen van God (“die het niet (meer) merkt, als er iets goeds komt”).
Hoe werkt dat dan?? Wel, er is een probleem, ziekte, kinderen die drugs gebruiken, een onverwachte, belasting aanslag, die je in de schulden brengt, etc. Het menselijk denken heeft dan de neiging op hol te slaan en oplossingen te gaan zoeken op ons eigen niveau, naar ons eigen kunnen. We raken bezorgd en bedrukt of gespannen. We beginnen te ‘vechten’ voor de oplossing in de situatie en vergeten dat God Zelf zegt dat we gezegend zijn als we Hem vertrouwen. Kent u de gevleugelde uitdrukking: ‘tja, en het enige dat we toen nog konden doen was bidden.’ M.a.w.: ‘Ten einde raad hebben we God maar aangeroepen of Hij iets kan doen’. Ik weet dat ik het een beetje zwart wit stel nu, maar het principe zal wel overkomen.

Onze maatschappij heeft er een handje van om al onze aandacht naar zich toe te trekken en ons van haar afhankelijk te maken. De gezondheidszorg is bijvoorbeeld zo goed geregeld, en er is zo veel mogelijk dat maar weinigen God EERST zoeken voor herstel. Als jong gelovige realiseerde ik me al dat er ondermeer zoveel wonderen waren in Afrika, omdat ze daar nauwelijks of geen opties hebben en dus God moeten vertrouwen voor wonderen.

We worden zo gezegend wanneer we God gaan vertrouwen in ons hele leven. Als we al eens medicijnen gebruiken, zegenen we die en vragen we God ons te beschermen voor schadelijke bijwerkingen. God is zo ontiegelijk goed, zelfs als wij hem niet begrijpen, gebeurtenissen niet kunnen verklaren en een tijd van droogte opdaagt in ons leven; zelfs dan is God de absoluut Goede! Er staat in de tekst dat in een tijd van droogte de boom haar wortels uitslaat tot aan een beek. Soms lijkt het dat die Rivier van levend water van God iets verder van ons af is. Ik denk dat het vaak zo is dat wij meer afgeleid raken door ‘droogte’. Wat we dan moeten doen is juist God gaan zoeken en weigeren gedachten van hopeloosheid of verslagenheid toe te laten. In plaats daarvan bidden we God en belijden we: ‘Ik ben gezegend want ik weiger mijn leven te laten afhangen naar wat menselijk mogelijk is, ik ben gezegend, omdat ik mijn vertrouwen stel op God de Here.’ Gebruik de tijd van droogte om je wortels diep te laten groeien naar de Rivier van levend water van God. Droogte daagt ons uit om onze relatie met God te verdiepen en door alles heen sterker te worden en als overwinnaar eruit te voorschijn te komen. Want “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader…” Jacobus 1:17

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]