[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB60 Eer je vader en je moeder

Door Paul Immanuel

De Bijbel heeft het over een zeer belangrijk gebod over onze ouders:
“Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u wèl gaat in het land, dat de Here, uw God, u gegeven heeft.” Deuteronomium 5:16

Er is iets heel bijzonders met dit gebod. Het is het enige gebod van de 10 geboden dat een onmiddellijke zegen toevoegt aan het houden ervan. Het is de zegen van een langer leven en het is de zegen van gezondheid en van blijdschap en welzijn. Ik vind het bijzonder opvallend dat God het blijkbaar van bijzonder groot belang vindt dat we onze ouders eren (niet vereren).

Afgelopen week kwam er een vrouw naar me toe en stelde me de vraag wat het eren van je vader eigenlijk inhoudt, als je vader je misbruikt heeft. We kennen de achtergrond van deze vrouw. Ik stond eerst met een mond vol tanden. Toen realiseerde ik me hoe ze eens verteld heeft hoe ze moeilijke stappen heeft genomen, om haar vader het gruwelijke onrecht te vergeven, en zelfs nog meer dan dat. Ik zei haar dat wat haar vader gedaan had totaal geen eer verdiend, integendeel, maar dat ze ondanks dat haar vader wel had vergeven en moeite had gedaan, om van hem te houden en dat te uiten (stapje voor stapje). Ook gaf ik aan dat hoe ze er alles aan doet om zijn hart te bereiken voor Jezus Christus, alles te maken heeft met het ‘eren van haar vader’. Dat is dus ondermeer ‘eren’. Eren is absoluut niet het accepteren van onrecht, maar het is het proberen toe te passen van het gebod van vergeving en liefde (dat alle verstand te boven gaat, 1 Corinthen 13 en Romeinen 5:8). Ik realiseer me dat hier nog bijzonder veel meer over te zeggen is, maar ik verzeker je dat deze vrouw gezond is van geest en emoties, herstel heeft zich vanaf toen in haar leven ingezet.

Vele gedachten gingen de afgelopen week ook door mijn hoofd en sommige daarvan heb ik papier gezet en aan mijn eigen vader gestuurd. Ik ben zo dankbaar voor hem. Hier in Canada is een ‘Tsunami’ van kapotte mensen, door verwrongen (of geen) relaties met ouders. Het breekt je hart en soms weet je gewoon niet wat je moet zeggen wanneer je hoort van zoveel onrecht waar mensen doorheen zijn gegaan: incest, verstoten, dronken vaders, verslaafde moeders, mishandeling… Daarom realiseerde ik me afgelopen week weer, hoezeer ik gezegend ben met mijn vader en moeder. Was het perfect thuis? Nee. Hebben ze het perfect gedaan? Nee. En ik dan? Verre van dat. Maar één ding hebben ze gedaan: alles wat ze zelf hadden aan liefde, zorg en wijsheid, geloof, hebben ze aan ons gegeven. En ik eer mijn ouders daarvoor. Ook heb ik mijn ouders geëerd door, zo’n 15 jaar geleden, naar hun toe te gaan en hen vergeving te vragen voor mijn fouten die ik me kon herinneren.

Soms kan het een doorbraak zijn om je ouders te zeggen dat je van ze houd. Michael Reagan, de zoon van de 40e President van de VS, Ronald Reagan, vertelt hoe hij als Christen vaak bij God klaagde in gebed, dat zijn vader nooit een arm om hem heen sloeg en hem nooit had gezegd dat hij van zijn zoon hield. Hij vertelt hoe God hem een keer heel simpel had gevraagd: ‘wanneer heb jij dat gedaan voor je vader?’ Hij was geschokt en antwoordde: ‘nog nooit’. Vanaf toen is hij dat gaan zeggen tegen Ronald, zijn vader, en begon hem te omhelzen wanneer hij afscheid nam. Pas jaren later riep Ronald hem op zijn kantoor en vertelde hen dat hij van hem hield.

We hebben de neiging om niet zo bij deze dingen stil te staan. Daarom misschien dat ik dit schrijf. Er is dat lied dat zingt: ‘Tel al je zegeningen, tel ze één voor één’. En dan, wanneer je de zegeningen ziet, deel ze dan met je vader en/of moeder. Zeg ze of schrijf ze eens hoe je hen waardeert, wat je waardeert, dingen waarin ze je hebben geholpen. En als u geen ouders meer op aarde heeft, begin dan eens uw kinderen in gebed te zegenen, heel simpel, maar ook heel consequent. Ik beloof u dat uw kinderen (geleidelijk of snel) beginnen te veranderen in elk opzicht. Het is geweldig voor een kind te horen dat je vader of moeder trots op je is. Het is een gigantische bemoediging voor een kind te horen van de ouders dat hij/zij het goed doet.

De ouders-kind relatie is een typebeeld van God de Vader en ons als Zijn kinderen. Het Onze Vader zegt dat Zijn wil moet geschieden hier op aarde, zoals het in de hemel is.  Wanneer wij God eren als onze Vader rust daar een bijzondere zegen op. Het betekent dat we Hem erkennen als het Oppergezag, onze Schepper. Het is daarom dat God wil dat we dat met onze aardse ouders ook doen. Daar rust, zoals het gebod zegt, grote zegen op: gezondheid, lang leven, blijdschap. En nogmaals, in de heel moeilijke situaties kan dit beginnen met een van harte gaan vergeven en het beginnen te bidden voor hem of haar. Gods rijke en diepe zegen, naar geest, ziel en lichaam. “Ps 91:15  Roep je Mij aan, Ik zal je antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij je zijn, Ik zal je uitredden en tot eer brengen. 16  Met lengte van dagen zal Ik je verzadigen, en Ik zal je mijn heil doen zien.”

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]