WB63 Wanneer het moeilijk wordt

WB63 Wanneer het moeilijk wordt

Door Paul Immanuel

Wanneer het echt moeilijk wordt in je leven, of je kijkt op tegen een enorme berg:

…bedenk dan dat God Zelf er ook zo voor heeft gestaan (hoewel totaal niet bezorgd of onder de indruk). De aarde was woest en leeg; één grote klomp aarde, steen en water. En God begon te spreken, woorden met visie en Hij schiep door Zijn geweldige kracht en wijsheid een wereld perfect, schoon en ontzettend mooi en gedetailleerd. Uit chaos schiep Hij een ordelijke schepping. Uit het niets schiep Hij alles wat we kunnen zien en voelen. Zou God dan geen oplossing kunnen brengen in jouw situatie? (Genesis 1, Hebreeën 12:3)

Als het echt moeilijk wordt in je leven:

…en je blijft trouw en rechtvaardig, dan ligt er een enorme doorbraak om de hoek. God’s zegen rust dan op je.

Jozef’s leven toont dit. Verworpen door zijn broers, verkocht als slaaf aan Egypte, vals beschuldigd van verkrachting en veroordeeld tot levenslang in de gevangenis. Na zo’n acht jaar is er hoop, denkt hij, en hij legt de dromen uit van een gearresteerde schenker van de Farao. Na drie dagen komt de droom uit en wordt de schenker in functie en ere hersteld. Jozef vraag hem om een goed woordje te doen bij Farao en hem uit te leggen dat hij onschuldig is. Dat was heel begrijpelijk, maar hij stelde zijn vertrouwen op mensen, en tevergeefs. Twee jaar later zit hij nog gevangen. Maar hij blijft trouw aan God en zelfs aan het gevangenissysteem, hij wordt niet bitter en vol haat. Hij is zelfs opzichter in de gevangenis, met een hoop verantwoordelijkheid. Hij blijft zijn taken volbrengen en zijn God dienen. God ziet het en verhoogt hem. Van de ene op de andere minuut verandert zijn leven van tot levenslang veroordeelde slaaf in de gevangenis tot de op één na machtigste man ter wereld. Hij wordt de vice-Farao , trouwt, krijgt twee zoons en wordt zo’n 9 jaar later verzoent met zijn broers en herenigd met zijn vader. Blijf trouw aan God en de opdrachten die Hij je heeft gegeven. Blijf je toewijden en geef niet op. God ziet het….en redt!

Als het echt moeilijk wordt in je leven:

…herinner je dan wat Jezus zei toen de discipelen laaiend enthousiast bij Hem terugkwamen van hun zendingsreisje, en vertelden hoe boze geesten uitkwamen en zieken genazen. Hij zei: “Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.” Lukas 10:20.  Mag je dan niet blij zijn met de resultaten van je inspanningen en je bediening? O zeker wel, maar die blijdschap moet op God gericht zijn. Als we ons alleen maar verblijden in resultaten, betekent dit, dat wanneer resultaten uitblijven of mensen terugvallen of wat dan ook, dat dit onze blijdschap negatief beïnvloedt en ons ontmoedigt. Met deze opmerking wil Jezus onze focus afhalen van onszelf en onze omgeving, en het richten op het hemelse. Verheug je dat je naam staat geschreven in het boek van Leven. Je bent gered van hel voor de eeuwigheid…! en zult een volmaakt geweldig leven hebben met God wanneer je sterft. Denk er eens aan waarvan je gered bent. Bedenk eens wat de toekomst zou zijn als onze naam niet bij God bekend zou zijn… Afschuwelijk. Daarom, dat Jezus onze aandacht wil richten op het eeuwige, op God, op het hemelse. Bij Hem is blijvende vreugde, ook in tijd van nood. Het helpt ons neer te zien op problemen.

En nu, zegt Jezus: ‘Ga met deze bemoediging in je hart door met het doen wat ik je heb opgedragen’.

Als het echt moeilijk wordt in je leven:

…stort dan net als Jezus je hart uit bij de Vader in de Hemel. Hij stuurt hulp in het midden van de strijd en geeft overwinning. In Lukas 22:42 laat zien hoe Jezus in een zielsstrijd van dodelijke angst verwikkeld raakte. ‘Hij begon tot stervens toe bedroefd’ te worden (parafrase Mattheus 26:38), en zo erg was de strijd, dat hij bloed zweette. Wat doet Hij? Hij valt op Zijn knieën en bid “Mijn Vader…”, en Hij stort Zijn hart en Zijn eigen verlangens uit voor Zijn Vader….ja, Zijn eigen hart en eigen verlangen. Hij vecht met de toewijding. Alles in hem kwam in opstand tegen het vooruitzicht alle zonde en ziekte te moeten dragen, Hij de pure, zondeloze, reine, volmaakte Zoon van God. Stort in je nood je hart uit voor God. Vertel de Vader je strijd. Vertel Hem wat in je hart is, zelfs als het iets is waarvan je weet dat het niet goed is. God weet het toch, maar wil dat je het deelt. Maar dan, net als Jezus, vecht tot het moment dat je het kunt overgeven en met Jezus kan zeggen: “maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.”, en ‘ik vertrouw U’. Jezus onderwierp Zich aan Gods wil, nadat Hij vrijelijk Zijn hart, in vol vertrouwen op God, had uitgestort.

Als het echt moeilijk wordt in je leven (en eigenlijk altijd), stort dan je hart uit bij de Vader. Weet je, God stuurde uiteindelijk zelfs engelen om Hem te dienen… Zou Hij jou geen hulp sturen in de strijd? Lees Psalm 91:11-12 eens.

Annick en ik bidden je zegen van God toe in goede en moeilijk tijden. Dat de overwinning van Jezus steeds meer gestalte in je leven krijgt.  Bel ons gerust voor gebed!

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org