[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB67 Geloof en Actie

Door Paul Immanuel

Ons geloof is een machtig wapen in deze verloederende wereld. Johannes schrijft: “al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” (1Joh 5:5) Dit vers heeft me vaak verbaasd in het verleden. Hoe kan mijn geloof nu de overwinning zijn? Jezus is toch de overwinning? Hij heeft toch de overwinning behaald door Zijn dood aan het kruis en opstanding?

Het volgende vers zegt dit: “Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?”. Wereld, geloof, overwinning! We leven in deze wereld en er zijn veel lastige situaties en moeilijkheden die bijna dagelijks op ons afkomen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad zegt Jezus (Mat. 6:34). Maar we zijn niet hulpeloos. We zijn niet altijd afhankelijk van God’s beslissing om iets te doen….. Even een pauze hier. Nog een keer: we zijn zelfs niet altijd afhankelijk van God’s beslissing om iets te doen! Als dat zo was, zou God verantwoordelijk worden voor ons leven en dat wil Hij niet. Hij wil dat we zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven nemen, met Jezus Zijn Zoon als Waarheid en Fundament!
‘Ja maar Paul’, zegt iemand, ‘we hebben God toch nodig?’ Absoluut hebben we God nodig. Ik zou helemaal nergens zijn als ik God niet zou hebben in mijn leven. Ik zou totaal verloren zijn, zonder hoop. Daarom ben ik 26 jaar geleden ook tot geloof gekomen. Ik ben gaan geloven in Jezus de Zoon van God. Net zoals vers 4a zegt, ik ben uit God geboren, Christen geworden, een kind van God geworden. Hoe? Door me om te draaien en te geloven wat Jezus zei: ‘Paul, bekeer je van je zonden tot Mij en Ik zal je vergeven en je Zoonschap herstellen’. Ik heb mijn vertrouwen gesteld in de woorden van Jezus, ik heb Hem gelooft, en het werkt!! Ik heb vrede met God en vrede in deze wereld, ook al gaat er soms van alles mis en zijn er moeilijke situaties.

Het is dus mijn geloof in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is, dat mij overwinning geeft in en over deze wereld. De focus is niet op mij, maar op Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het om. Hij heeft het gedaan. Maar mijn geloof in de overwinning die Jezus behaald heeft, mag (moet) ik in deze wereld gebruiken, zodat de kracht van God in allerlei situaties zichtbaar kan worden. 1Cor. 2:5 “Opdat uw geloof … zou zijn in …. de kracht van God.”

Wie heeft het water geschapen? God! Wie heeft het water dat je nu drinkt gefilterd? De waterzuiverings-maatschappij! Zij hebben het opgevangen, gefilterd, getest, behandeld en er vervolgens de waterleidingen mee gevuld. Maar heb je daar dan iets aan? Helemaal niets, wanneer je niet gelooft dat er water in je kraan zit en dat het drinkbaar is. De verbinding tussen jou en dat drinkwater is allereerst dat je gelooft (vertrouwt) dat er water in de leiding is en het drinkbaar is. Daarna moet je dat geloof in actie stellen! Doet God dat? Nee! Dat doe jij. Daarom heet het ‘geloof’. Geloof en actie MOETEN namelijk samengaan! Je draait de kraan open en warempel, er stroomt water uit. Je vult je glas en in geloof drink je het water op. De waterleidingmaatschappij kan niets voor je betekenen als je niet je geloof er in stelt en vervolgens actie onderneemt op basis van dat geloof.

God kan heel veel niet doen, wanneer jij en ik niet gaan geloven en actie ondernemen. Jacobus zegt dit “…geloof, als het niet met werken gepaard gaat, is…op zichzelf genomen dood.” (2:17). ‘Ja maar ben ik dan behouden door mijn werken?’ Nee, je bent behouden door wat Jezus gedaan heeft. Alleen werkt het niet om te zeggen ‘ik geloof in Jezus, vanaf nu is alles goed’. Vanaf het moment dat je een kind van God wordt, BEGINT GELOVEN pas. Omdraaien naar Jezus en zonde belijden is het begin. Jezus reinigt ons dan van onze zonden en zegt dan: “Volg Mij na.” Als mijn leven en daden, mijn spreken en wandel niet beginnen te veranderen, maar ik blijf precies hetzelfde doen als voor mijn belijdenis, blijkt mijn geloof dood te zijn. Het functioneert niet. Ik kan heel dapper zeggen ‘ha, maar ik vertrouw de waterleidingmaatschappij’, en het glas vullen, maar als ik het water niet in geloof opdrink, blijkt mijn geloof een wassen neus te zijn….ik droog uit en sterf.

Met deze voorbeelden en teksten hoop ik iets op gang te brengen, te activeren in Christenen. Geloof, hebben we hierboven gelezen, is onze overwinning!! Geloof is onze verbinding met alles dat God is, heeft en vertegenwoordigt. Als we de verbinding dan leggen, dus Jezus gaan geloven, kunnen we met Zijn beloften in de hand in actie gaan komen, tegen de dingen die ons aanvallen en lastigvallen. God wil ons laten zien dat wij samen met Jezus meer dan overwinnaars zijn.                                  – wordt vervolgd –

© 2008  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]