God is uitbundig goed. Ik moedig je aan hem te blijven prijzen en te blijven danken voor al zijn goedheid en genade. Ik werd deze week bemoedigd door deze Psalmen:

Psalms 4 (HSV) “8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. 9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.”

Psalms 5 (HSV) “12 Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben. 13 U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.”

Weet je, het is duidelijk vanuit de Bijbel dat wij ons moeten verblijden. Er is echt een actie die van ons gevraagd wordt om ons te verblijden. Verblijden is een werkwoord. Blijdschap is wat we willen. Verblijden is het proces (soms heel moeilijk, soms heel makkelijk) om de blijdschap aan te boren en te ervaren.

De Heilige Geest is in ons hart uitgestort en het derde deel van de vrucht, het karakter, van de Geest is blijdschap. Het is dus in ons leven uitgestort, simpelweg omdat de Geest in ons is. Soms springt het op als een bron en het is makkelijk. David dankt God dat Hij in hem meer blijdschap in zijn hart heeft gegeven, dan alle natuurlijke dingen voor hem konden doen.

Maar soms is het dus die Goddelijke blijdschap aanboren, je verblijden. 

Psalm 5 zegt dat diegenen die bij God de toevlucht nemen en bij hem schuilen, zich bewust mogen gaan verblijden, mogen juichen, mogen opspringen… omdat God zegent en omringt met goedgunstigheid, goedertierenheid (Hesed). Verblijden, juichen, opspringen.

Voor mij is het een bewuste keuze dat ik mij hierin beoefen. Juist nu. Door mijn hart en gedachten op hem te zetten, door dankbaarheid naar hem te uiten, door soms gewoon te lachen terwijl ik het niet ‘voel’, positioneer ik mezelf in vreugde. Zet positieve, pure humor op als je iets kijkt op TV/YouTube. Pak je Psalmen en lees ze hardop! Herhaal dat. Roep de Heilige Geest gewoon aan je te helpen!

Paul Immanuel en Annick Rooda