Welkom bij Alive and Well Church

Waar we een Familie rondom God zijn.

‘Familie rondom God’, dat geeft duidelijk aan wat wij geloven dat God belangrijk vindt: een familie zijn met God als onze Vader. Protestantse-, Katholieke-, Orthodoxe gelovigen hebben gehoord van dit belangrijke (Bijbelse) gebed: ‘Onze Vader, die in de Hemel is, uw naam moet worden geheiligd….’. Het is een gebed, een gebedswijze die Jezus ons leert, waarbij hij gelijk duidelijk maakt wel vorm van relatie God verlangt: Vader zoon, Vader dochter, samen met onze grote Broer, Jezus.

Ons Fundament

Jezus Christus is de Zoon van God, die kwam als mens, geboren uit de maagd Maria. Hij groeide op en verkondigde het Evangelie van Gods Koninkrijk. Dat Evangelie (‘blijde boodschap’) is dat Jezus zelf zijn leven gaf, vrijwillig, in onze plaats. Met dit vrijwillige lijden en sterven aan het kruis, nam hij de zonde van mensen en de gevolgen daarvan (straf) op zich. Door dit in je hart te geloven en met je mond te belijden dat je Jezus als Redder nodig hebt, ontvang je leven, eeuwig leven van hem, en wordt je een kind van God.
Met zijn lijden nam hij ook elke ziekte en aandoening op zich, zodat wij genezing en vrijheid kunnen ontvangen.

Onze missie

Onze missie is heel helder en duidelijk: opwekking in ons land, transformatie in onze omgeving in onze woonplaatsen, en dat iedereen die van Jezus genezing wil ontvangen, genezen wordt (zoals we dat in de Bijbel voortdurend terugzien).

Opwekking is

Het is Gods verlangen dat massa’s hem gaan vinden als liefhebbende Vader, en dat we veranderd worden, groeien naar het beeld van Jezus.

Verder is het zijn verlangen dat zijn vrede en gerechtigheid toeneemt in onze steden, dorpen, in ons land. Bedenk daar dan bij dat ‘gerechtigheid’ niet veroordeling betekent, maar Gods liefdevolle hulp die hij aanbiedt in zijn Zoon Jezus Christus.

Transformatie is

De belangrijkste verandering (Transformatie) begint bij onszelf. Jezus wil dat we verandering naar zijn beeld. Dat is een levenslang proces. Je dat bewust zij helpt om andere mensen niet te veroordelen. Wat God verder verlangt is dat we steden en dorpen zegenen en dat vrede toeneemt (tussen mensen mt verschillende afkomst, onderling etc.), eenzaamheid afneemt, verslavingen afnemen, iedereen een job kan hebben, etc.

Genezing

Met onze eigen ogen hebben we vele, vele mensen zien genezen. Hier in België, Nederland, Canada, VS, Servië, Macedonië, Duitsland, Denemarken. Op YouTube kun je van sommige genezingen de getuigenissen zien. Ons verlangen is dat de tijden van Jezus weer herleven en dat iedereen die bij Jezus komt voor genezing, ook daadwerkelijk geneest. Onder genezing verstaan we ook herstel van depressies, angsten, verslavingen, en natuurlijk lichamelijke ziekten.

Onze Visie

Een Huis van God (is niet een gebouw) te bouwen, waar Vader God graag aanwezig is, en waar wij Familie zijn. In dit huis mogen en kunnen mensen leren leven naar wie ze zijn in Jezus Christus: zonen en dochters van God!!

Huis van God

We vinden aanbidding van God op allerlei creatieve wijzen belangrijk. Aanbidding stelt God, Jezus en de Heilige Geest centraal. God mag in dit huis doen en zijn zoals hij dat wil. Dat is heel veilig!!

Apostolische Familie

We zijn familie. Een familie die reikt over denominatie muren (kerksoorten), die reikt over landsgrenzen heen, die bestaat uit mensen uit elke nationaliteit, stam, taal, kleur, afkomst. Dit is supergoed nieuws!! ‘Apostolisch’ betekent dat we ons bewust zijn van onze leefomgeving en daar voor klaarstaan en ons gezonden weten om een verschil te maken.

Zonen en dochters van God

De (Christelijke) wereld zal in de komende jaren drastisch veranderen, ten goede. Meer en meer zullen we ontdekken dat Vader God altijd goed is, en dat wij werkelijk zijn geaccepteerde en geliefde zonen en dochters zijn. Dat is ook de visie van deze kerk.