Wij, engelen, en de klank van Gods stem

 

God schiep engelen. De eerste engelen die we zien in de Bijbel zijn de cherubs in Genesis 3. Deze engelen zijn altijd daar waar God zijn woning heeft.
God heeft ook engelen geschapen om de mensen die de redding van God hebben ontvangen, te dienen (Hebr. 1:14). Dat betekent dat ze altijd bij ons zijn. In Psalm 91 staat hoe God zijn engelen (meervoud, is dus minstens 2) over ons geboden heeft om ons te beschermen op de wegen die we gaan, en om ons op handen te dragen zodat we onze voeten niet tegen een steen zullen stoten.
In Psalm 103:20-21 horen we David de engelen gebieden om de Heer te zegenen en te prijzen. De Bijbel leert ons niet dat wij engelen van alles kunnen gebieden te doen. Wat we wel zien is dat David ze dus gebiedt God te zegenen en prijzen. Zelfs al Gods werken wordt geboden tot eer van God te zijn volgens vers 22!!
Jaren geleden vroeg ik God waarom hij ook nog engelen heeft geschapen, als Jezus en de Vader en de Heilige geest eigenlijk meer dan genoeg zijn voor ons. Toen zei God: ‘Gewoon, omdat ik het zo wilde’. Later begon ik steeds meer te begrijpen hoe die engelen met ons samenwerken zodat Gods plannen uitgevoerd worden. Hoe werkt dat dan?
Zoek die verzen 20-21 nog eens op. Engelen volvoeren God’s Woord. De Bijbel is God’s Woord. De waarheid die daar in staat zullen ze uitvoeren. Maar ook luisteren ze naar de klank van God’s stem. Wanneer wij woorden verklaren, proclameren, die klinken zoals God spreekt, dan komen engelen in actie. Zo zijn ze geschapen.
We weten dat er oorlog is in het oosten. We weten dat God die oorlog en het onschuldig bloedvergieten haat. Wanneer wij dit beginnen te verklaren: ‘In Jezus’ naam, ik gebied deze oorlog te stoppen; in Jezus’ naam dit onschuldig bloed vergieten moet stoppen’, dan is dat als brandstof voor engelen om in actie te komen. Het is als een gebod om mee te strijden aan het volbrengen van dat gebed! Niet overtuigd? Lees Daniël 10 nog eens, waarover we pasgeleden schreven.
Blijf waarheid proclameren over de dingen in jouw dagelijkse leven! Blijf ook waarheid spreken en proclameren over de oorlog in de Oekraïne. God wil iets machtigs doen. De vijand van de mens wil dat blokkeren, en dat gaat niet gebeuren. Maar we moeten actief bidden. En, zoals we ook hebben geschreven en gesproken, vasten!

Lieve groet,
Paul Immanuel en Annick Rooda