Wonderen Servië – September 2015 – dag 4,5 en 6

Zaterdag 26 september 2015

Leskovac seminars en dienst in Nis, Servië

Dit korte verslag doet geen recht aan de vele, vele, vele dingen die God heeft gedaan door het team heen.

ZATERDAG
Twee seminars gingen erg goed. Aan het eind heeft het team voor aanwezigen gebeden.

Naar Nis. Onderweg een klein uur voorbede gedaan. Later vertrokken om het team rust tijd geven. In Nis een gebedswandeling gedaan. Indrukwekkende getuigenissen gehoord van de voorganger. Later meer.

Om 18 uur dienst gedaan. Annick sprak merendeel, onverwacht. Was erg goed. Heel erg goed. Daarna heeft het team gebeden. Veel gebeurd.
Jongeman had om onbekende reden een racende hartslag. Annick legde hand op en hart werd rustig.
Rudi en Ingrid baden voor jongen met stramme hand en vingers door ongeluk. Werd heel soepel.
Vrouw met hernia. Alle pijn weg en kon tenen aanraken. Soepele rug. Pijn in voet verdween.
Veel en veel meer. Maar nu geen tijd.

ZONDAG morgen in Lebane en Leskovac Servische kerk en avond in Leskovac Romakerk

Wauw. Wauw. In Lebane was enorme kracht van God. Annicks getuigenis en woord kwam diep binnen. Velen baden mee om te vergeven. Bij twee vrouwen vond bevrijding en genezing op wonderlijke wijze plaats. Ze hadden beiden een gezwel op hun keel. De een nog groter dan de ander. Beide vrouwen genazen en de gezwellen verdwenen. Het staat op film. Veel andere genezingen. Verslag volgt.
Leskovac dienst was goed. Stuk rustiger. Een vrouw getuigde vorige keer genezen te zijn van diabetes. Aantal pijnklachten verdwenen.
Avonddienst in Leskovac was vurig en geweldig. Paar reddingen. Veel genezingen. Aantal (??) bevrijdingen NAV vergevingsboodschap Paul en Annick.

MAANDAG

De laatste dag zijn we naar Bojnik geweest, na overdag gewoon vrij te hebben gehad. Het was een krachtige dienst in een soort huiskamer ruimte die voor de dienst ingericht was. Er waren minstens twee bekeerlingen. Diversen ontvingen genezing en bevrijding. We baden voor iedere aanwezige, ook voor vervulling met de Heilige geest.

We zijn God uitermate dankbaar.